ROZŠÍRENÉ PODMIENKY REGISTRÁCIE NA PODUJATIE

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení, dávam svoj súhlas na spracovanie mojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a jeho sprostredkovateľom, ktorí sú uvedení v propozíciách podujatia. Vyhlasujem že som uviedol svoje vlastné osobné údaje, údaje osoby ktorá mi k uvedeniu údajov dala výslovný súhlas a toto tvrdenie v prípade potreby doložím v písomnej forme, alebo údaje osoby, ktorej som zákonným zástupcom.

 

Registráciou na podujatie potvrdzujem, že som uzrozumený/á o svojich právach podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a súhlasím, aby moje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónny kontakt) boli poskytnuté partnerom prevádzkovateľa portálu Behsity.sk (spoločnosti, ktorá poskytuje možnosť zľavy na štartovnom poplatku) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 35 942 436, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, za účelom poskytnutia výhod pri využití ich služieb alebo kúpe ich tovaru, pre informačné, marketingové a dokumentačné účely.

 

Poskytnutím údajov dávate súhlas prevádzkovateľovi portálu Behsity.sk, spoločnosti Quinta Essentia, s.r.o. na poskytnutie vašich osobných údajov vyššie uvedenej tretej strane, ktorá je povinná ich spracovať vo vlastnom informačnom systéme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení.