OSA BEH SALAŠMI 2018


ORGANIZÁTOR:

 

OSA –ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.

 

MIESTO KONANIA:

 

Honey Meadows, (ex – Salaš) Nová Dubnica

Zobraziť na mape

 

DÁTUM KONANIA:

 

SOBOTA - 30. jún 2018

 

ŠTARTOVNÉ:

 

Všetky deti bez rozdielu veku a pohlavia, v kategóriách. 

 

Všetky detské disciplíny:

Pri včasnej registrácii online: 4,- EUR / dieťa

Členovia OSA Športovej akadémie: 3,- EUR / dieťa

Na mieste podujatia: 5,- EUR / dieťa

 

HOBBY a HARD:

Pri včasnej registrácii online: 7,- EUR / osoba

Na mieste podujatia: 8,- EUR / osoba

Online, na webovej adrese: Chcem sa registrovať online

 

Štartovný poplatok zahŕňa:

- Kompletnú usporiadateľskú službu

- Balíček od partnerov podujatia

- Štartovné číslo

- Originálnu pamätnú medailu podujatia (pre prvých 100 prihlásených detí)

 

 

Viac info o preteku: https://www.osaacademy.sk/preteky/osa-osa-beh-salasmi

 

 

 

                          

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF
(22 prihlásených uživateľov)
Nepriradená platba
VS
Meno
Priezvisko
Kat.
Klub
ŠID
51356 Tomáš Klobúčnik mini
40109 Martin Špaček OSA 3 OSA Team
43054 Andrej Surový OSA 1 OSA SPORT TEAM
43052 Eva Surová OSA 2 OSA SPORT TEAM
40062 Aneta Antalová mini OSA- športová akadémia
51297 Ema Antalová OSA 2 osasportacademy
51286 Michaela Masarova OSA 2 OSA sport academy
50446 Michal Masar RODIČ
51276 Sarlota Doruskova mini OSA SPORT ACADEMY
51270 Patrik Samul OSA 3 OSA ACADEMY
39913 Tatiana Samulová OSA 4 Osa Academy
51265 Jakub Dlhý OSA 1 OSA ACADEMY
35261 Matej Litvín OSA 1 OSA ACADEMY
51260 Juraj Kubica OSA 2 OSA ACADEMY
51259 Martina Gáborová RODIČ OSA ACADEMY
50454 Štefan Gábor RODIČ
50449 Natasa Doruskova OSA 2 OSA SPORT ACADEMY
51240 Matúš Hudec OSA 2
40642 Oliver Kňažek OSA 2 OSA SPORT TEAM
50445 Dominika Škúciová RODIČ Osa športová akadémia
<< < 1 > >>

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

 

OSA –ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.

Viac info o preteku: https://www.osaacademy.sk/preteky/osa-osa-beh-salasmi/

 

RIADITEĽ PRETEKOV:

 

GAZDÍK Adrián

 

MIESTO KONANIA:

 

Honey Meadows, (ex – Salaš) Nová Dubnica

 

DÁTUM KONANIA:

 

SOBOTA – 30. jún 2018

 

TRASY:

 

100m, 200m – preteky pre najmenšie deti
500m, 800m, 1200m  –  trasy v kategóriách OSA CHALLENGE  (ročníky 2011 – 2006)
4000m – trasa vyhradená pre rekreačných bežcov – kategória „HOBBY“
8000m – trasa pre všetkých nad 18 rokov, čo si chcú vážnejšie zabehať – kategória „HARD“

 

Pretekári  súťažia na vzdialenosť podľa svojej vekovej kategórie. V každej kategórii zvlášť chlapci a dievčatá (počet pretekárov  v každej kategórii – minimálne 4, inak má usporiadateľ právo preteky kategórie zrušiť).

 

KATEGÓRIE:

 

  Kategórie     Vzdialenosti     Ročníky narodenia  
  OSA mini   100m     2013 a mladší  
OSA 1     300m     2012 a mladší  
OSA 2     600m     2011 – 2010  
OSA 3     900m     2009 – 2008  
OSA 4     1200m     2007 – 2006  
HOBBY   4000m     2000 a starší  
HARD 8000m 2000 a starší

 

 ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 - 08:30 – 11:30 ..... Prezentácia na preteky, Výdaj štartovných čísiel

 - 08:00 – 09:45 ..... Voľný tréning na trati

 - 10:00 – 11:30 ..... ŠTART, Preteky jednotlivých kategórií

 - 12:30 – 13:15 ..... Vyhlásenie víťazov a výsledkov

 - 13:30 – 14:00 ..... Záver podujatia

 

Pretekári sa musia prezentovať tak, aby sa mohli dostatočne pripraviť a včas doraziť na ŠTART. Prezentácia končí maximálne 30 minút pred štartom každej kategórie !!!

 

ORGANIZÁCIA NA ŠTARTE:

 

Štartovné čísla budú vydávané na základe  poradia, podľa toho ako sa kto prihlási, od najmenšieho po najväčšie. Štartovné číslo bude pridelené až po uhradení štartovného poplatku. Pri štarte kategórie OSA mini môžu byť na štarte aj rodičia s deťmi, avšak len na konci štartového koridoru a/alebo podľa usmernenia organizátorom podujatia.

 

Pretekári sa budú radiť vždy na štartovej čiare a za ňou, podľa postupnosti štartovných čísel od najnižšieho po najvyššie. Radenie štartujúcich si bude na mieste organizovať usporiadateľ podľa štartovej listiny. Deti budú podľa čísla vyvolávané štartérom a postupne radené do koridoru. Radenie bude prebiehať vždy 10 minút pred štartom každej kategórie.

 

ŠTARTOVNÉ:

 

Všetky deti bez rozdielu veku a pohlavia, v kategóriách.

 

Všetky detské disciplíny:

Pri včasnej registrácii online: 4,- EUR / dieťa

Členovia OSA Športovej akadémie: 3,- EUR / dieťa

Na mieste podujatia: 5,- EUR / dieťa

 

HOBBY a HARD:

Pri včasnej registrácii online: 7,- EUR / osoba

Na mieste podujatia: 8,- EUR / osoba

 

Štartovný poplatok zahŕňa:

- Kompletnú usporiadateľskú službu

- Balíček od partnerov podujatia

- Štartovné číslo

- Originálnu pamätnú medailu podujatia (pre prvých 100 prihlásených)

 

PLATBA ŠTARTOVNÉHO:

 

Online, na webovej adrese: Chcem sa registrovať online

Na mieste podujatia: V registračnom stane organizátora

 

PRIHLÁŠKY:

 

Online, na webovej adrese: Chcem sa registrovať online

Na mieste pri prezentácii účastníka. Registrácia bude platná až po vyplnení prihlášky a zaplatení štartovného poplatku.

 

CENY:

 

 - V každej kategórii obdržia prví traja umiestnení pretekári medailu alebo pohár/trofej a diplom.

 - Prvých 100 prihlásených detí obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.

 

ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE:

 

 - Za štartujúce deti nesie plnú zodpovednosť ich zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri registrácii písomný súhlas zákonného zástupcu – podpis.

 - Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť, vrátane pripravenosti na preteky.

 - Usporiadateľ má právo zmeniť časový harmonogram štartu jednotlivých kategórií na základe zmeny podmienok, či počtu prihlásených pretekárov. Časový harmonogram je povinný sledovať si každý pretekár sám.

 - Usporiadateľ nehradí škody vzniknuté na majetku a zdraví vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.

 - Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých kontrolných stanovíšť bez akejkoľvek fyzickej pomoci.

 - Reklamáciu výsledkov uvedených na internete je možné uplatniť e-mailom u zodpovednej osoby, a to v termíne do 10.07.2018

 - Otázky k pretekom radi zodpovieme e-mailom: info@osaacademy.sk

 

UPOZORNENIE:

 

Preteky sa konajú za každého počasia!

 

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
Žiadné záznamy

ŠTATISTIKA PRE OSA BEH SALAŠMI 2018


Kategória Počet
HARD 0
HOBBY 0
OSA 1 4
OSA 2 7
OSA 3 2
OSA 4 1
OSA mini 3
RODIČ (bezplatne) 5
Celkový počet22
Pohlavie Počet
muž 14
žena 8
Celkový počet22

Nie ste prihlásený na stránku Behsity, pokiaľ máte vytvorené konto PRIHLÁSTE SA.
Zabudli ste heslo?

NOVÝ UŽÍVATEĽ    Pokiaľ nemáte vytvorené konto na stránke Behsity, vyplňte nasledujúce údaje:


E-mailová adresa nebude nikde zverejnená, je potrebná ako vaše prihlasovacie meno a pre portál Behsity.sk na komunikáciu s vami.Uvedenie vášho pohlavia je potrebné pre kontrolu zaradenia do správnej kategórie pri každom podujatí.


Uvedenie vášho dátumu narodenia je potrebné pre kontrolu zaradenia do správnej kategórie pri každom podujatí. Dátum zadávajte vo formáte D.M.RRRR


(Tvar : +421912333444)Telefóne číslo slúži na zasielanie vašich výsledkov, formou SMS správy, priamo na podujatiach, ktoré takúto službu poskytujú.

Uvedenie vašej adresy je potrebné pre zrealizovanie on-line platby prostredníctvom portálu Behsity.

*Súhlas so spracovaním osobných údajov:

*Odoslaním prihlášky súhlasíte s podmienkami portálu Behsity.sk:

Vyhlasujem, že som oboznámený/á s propozíciami podujatia, prihlásením na podujatie ich v celom znení akceptujem, zaväzujem sa ich dodržiavať a som si vedomý/á, že mojou povinnosťou je rešpektovať pokyny organizátorov podujatia. Vyhlasujem, že som dostatočne pripravený/á pre účasť na zvolenom podujatí, som zdravý/á, absolvoval/a som potrebnú lekársku prehliadku a zúčastňujem sa na vlastnú zodpovednosť.


Súčasne dávam svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých som zachytený/á, zároveň súhlasím s ich využitím na marketingové účely podujatia.


V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení, dávam svoj súhlas na spracovanie mojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a jeho sprostredkovateľom, ktorí sú uvedení v propozíciách podujatia. Vyhlasujem že som uviedol svoje vlastné osobné údaje, údaje osoby ktorá mi k uvedeniu údajov dala výslovný súhlas a toto tvrdenie v prípade potreby doložím v písomnej forme, alebo údaje osoby, ktorej som zákonným zástupcom.


*Povinné polia

Skontrolovať, či uvedený e-mail nie je už evidovaný v databáze Behsity.sk


(Nie je možne platiť online.)