Pohodový beh Slovenskej sporiteľne


Pohodový beh Slovenskej sporiteľne

Termín: 8. 7. 2017 (sobota)

Miesto konania: Letisko Trenčín (areál festivalu Pohoda)

Organizátor: Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

Trať behu  2,5km, ktorá bude tvorená 3 okruhmi okolo “námestia” festivalu.Štart na runway pre Športparkom Slovenskej sporiteľne. Trať bude označená.

 

STIAHNI SI SVOJE FOTKY

Bežal si Pohodový beh Slovenskej sporiteľne?

Zadaj do registračného okna svoje štartové číslo a stiahni si svoje akčné bežecké fotky.

 

 

AKO TO FUNGUJE?

Na štartovom čísle je malý štvorcový kód, ktorý aplikácia Pic2Go dešifruje. Umiestni si preto svoje číslo na viditeľné miesto. Neprekrývaj ho, ani neohýbaj. Ihneď po nahraní fotografií do systému Pic2Go sa ti tvoje fotografie zobrazia ako album na Facebooku. 

 

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF
(116 prihlásených uživateľov)
Nepriradená platba
VS
Meno
Priezvisko
Kat.
Klub
ŠID
22096 Michal Šúrek M Too Stupid To Stop
41212 Barbora Remenarova Ž
2607 Monika Hurbanova Ž i-riders.sk
41213 Samuel Valuch Valuch M Chlpy a vlasy
41215 Jana Tóthová Ž Active life
29773 Matej Prso M Achilles handlova
10879 vlado benko M GeoAwards 2016 running team
41216 Peter Pavlik M
41217 Michaela Šurinová Ž
41218 Jozef Paška M
41219 Julia Sisakova Ž Adient
41220 Renáta Šmihálová Ž HappyFeet
41221 Šimon Blichár M
41222 Matej Zbončák M
41223 Daniel Urbán M
23386 Andrea Lacková Ž
41224 Martin Bystriansky M
41225 Michael Zbončák M
41226 Martina Repáňová Ž
41227 zuzana Harcarikova Ž Colliers Running Team
<< < 1 > >>

PROPOZÍCIE

Pohodový beh Slovenskej sporiteľne

Termín: 8. 7. 2017 (sobota)

Miesto konania: Letisko Trenčín (areál festivalu Pohoda)

Organizátor: Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

Trať behu  2,5km, ktorá bude tvorená 3 okruhmi okolo “námestia” festivalu.Štart na runway pre Športparkom Slovenskej sporiteľne. Trať bude označená. Upozornenie: trať behu je po letiskovej dráhe, bez obmedzenia pohybu ostatných návštevníkov. Každý účastník podujatia beží na vlastné riziko.

Mapu behu zverejníme posledný júnový týždeň.

 

Kategórie:

Muži

Ženy

 

Štartovné:

Preteky sú  bezplatné pre všetkých návštevníkov festivalu Pohoda. Podmienkou je platná festivalová vstupenka na rok 2017.

Online registrácia  bude uzatvorená v stredu 5.7.2017 o 16:00 hod.

Registrácia na mieste bude možná v Športparku Slovenskej sporiteľne počas otváracích hodín zóny.  

 

Časový harmonogram:

8:00 – 9:30 – registrácia a prezentácia bežcov

9:45 hod. – spoločná rozcvička

10:00 hod. – štart bežeckých pretekov

11:30 hod. – Vyhodnotenie výsledkov v Športparku Slovenskej sporiteľne

 

Vyzdvihnutie štartového čísla:

V Športparku Slovenskej sporiteľne, Letisko Trenčín, Pohoda festival.

V sobotu 8.7. 2017 od 8:00 – 9:30 hod.

 

STIAHNI SI SVOJE FOTKY

Bežal si Pohodový beh Slovenskej sporiteľne?

Zadaj do registračného okna svoje štartové číslo a stiahni si svoje akčné bežecké fotky.

 

AKO TO FUNGUJE?

Na štartovom čísle je malý štvorcový kód, ktorý aplikácia Pic2Go dešifruje. Umiestni si preto svoje číslo na viditeľné miesto. Neprekrývaj ho, ani neohýbaj. Ihneď po nahraní fotografií do systému Pic2Go sa ti tvoje fotografie zobrazia ako album na Facebooku. 

 

Systém behu

Celkovú trať behu tvoria 3 okruhy s rovnakou trasou okolo “námestia” festivalu. Do výsledkov budú započítaní len účastníci, ktorí odbehnú 3 celé okruhy. Výsledný čas je súčet 3 medzičasov jednotlivých kôl, vrátane prípadných prestávok počas behu.

 

Každý účastník obdrží diplom zo Športomatu Slovenskej sporiteľne a svoje akčné fotografie si bude môcť stiahnuť cez aplikáciu Pic2Go.

 

Ocenení budú traja najrýchlejší bežci z každej kategórie.

 

Pre prvé 3 miesta v každej kategórii vyhrajú permanentku na festival Pohoda 2018.

 

 

Čipy a meranie časov:

Pri prezentácii dostane  každý pretekár so štartovým číslom aj identifikačný čip, pomocou ktorého mu bude zmeraný čas.  

ČIP bude pripnutý v štartovom čísle, bez čísla nie je možné čas zmerať. Každý čip je unikátny.

 

PODMIENKY ON-LINE REGISTRÁCIE

Samostatne sa registrovať na podujatie môžu len osoby od veku 15 rokov. Mladšie osoby môže registrovať na podujatie len ich zákonný zástupca. Podmienkou on-line registrácie na podujatie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení:

-          súhlas s podmienkami portálu Behsity.sk

-          súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke behsity.sk, behame.sk a budú k dispozícii v Športparku Slovenskej sporiteľne.

 

Prehlásenie účastníkov preteku Pohodový beh Slovenskej sporiteľne. 
Účastníci prehlasujú, že:

-       sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú. Berú na vedomie náročnosť preteku, dĺžku trate a sú zodpovedajúco pripravení. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov, - pretekárom nie je známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,

-       Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch, - sú oboznámení s podmienkami účasti, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov. Účastníci pretekov dávajú povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava a ním povereným osobám na spracovanie svojich osobných údajov. Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastníci dávajú organizátorovi spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 súhlas na: - spracovanie svojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov preteku Pohodový beh Slovenskej sporiteľne , organizácie podujatia a na marketingové účely podujatia, vrátane zasielania informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, - na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom preteku alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.


 

Vis maior: Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu,prípadne zrušenie súťaže.

 

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.

 

Kontakt

info@behsity.sk

OFICIÁLNE výsledky


http://www.casomierapt.sk/vysledky/2017/ATLETIKA/POHODA/POHODA_Kat.pdf

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
Žiadné záznamy

ŠTATISTIKA PRE Pohodový beh Slovenskej sporiteľne


Kategória Počet
MUŽI 65
ŽENY 51
Celkový počet116
Pohlavie Počet
muž 65
žena 51
Celkový počet116

Na tento event je už registrácia uzavretá.

Registrácia skončila: 05.07.2017