Trans Danube swim 2018


Dokázali sme, že sa to dá. 

Poďme teraz spoločne vytvoriť novú tradíciu!
Plávanie cez Dunaj neorganizuje nikto ani vo Viedni ani v Budapešti.

 Toto prvenstvo patrí Slovensku!

 

Podujatie je pod záštitou pána Iva Nesrovnala, primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

 

Pozývame Vás preplávať najširšiu a najvodnatejšiu rieku na Slovensku s Ľubošom Fellnerom.


My v BUBO sme lovci intenzívnych zážitkov a sme presvedčení, že sa dajú nájsť aj doma, v našom hlavnom meste. Už 25 okov búrame mýty, realizujeme najväčšie slovenské expedície a žijeme intenzívny život. Teraz prinášame skúsenosti zo sveta domov na Slovensko.

 

Ako jediný tím sme bežali nultý ročník 345 kilometrového štafetového behu od Tatier k Dunaju. Tento beh sa stal tradíciou a jeho popularita z roka na rok rastie. Na aktuálny štvtý ročník je prihlásených 200 nadšených tímov. BUBO stálo pri zrode a sme na to hrdí.

 

Buďte spolu s nami zakladatelia ďalšej krásnej slovenskej tradície.

 

V Bratislave Dunaj berieme ako obyčajnú rutinu. Iné veľké mestá ležiace na jeho toku už vedia, že Dunaj je jeden z najväčších pokladov, ktorý dáva životu v meste iný význam. Aj Ľuboš Fellner tvrdí, že odkedy minulý rok preplával z jedného jeho brehu na druhý, bude sa aj na bežný prechod cez Dunaj po moste navždy pozerať inak. Už od detstva sa v ňom kúpal aj so svojou rodinou a tvrdí, že je čistý. Je to najkrajšia rieka na svete. Nasledujeme ho s dôverou, nakoľko je to scestovaný človek, ktorý sa kúpal aj v riekach ako je Indus, Irravádi, Brahmaputra, Níl, Niger, Amazonka či Yukon.

 

Dunaj, druhú najdlhšiu rieku v Európe, si nevážime tak, ako by sme mali. Veď je to tá najvzácnejšia vec, ktorú Bratislava má.

 

Pridajte sa k nám a poďte si zaplávať do Dunaja. V nedeľu 2. septembra je ten správny čas, kedy nám rieka prináša najlepšie podmienky, aby sme si to mohli naplno užiť. Voda je najteplejšia, hladina má ideálnu výšku a slniečko na nás stále intenzívne svieti.

 

Pridajte sa k nám a poďte si zaplávať do Dunaja. V nedeľu 2. septembra je ten správny čas.

 

 

 

 

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF
(107 prihlásených uživateľov)
Nepriradená platba
VS
Meno
Priezvisko
Kat.
Klub
ŠID
41776 Miloš Strapko Trenčianske Tulene
38048 Svetlana Kristoficova
52136 Ivana Chovancova
1986 Milan Chovanec Chrontoteam
52135 Vladimír Fiamčik
52134 Hana Kundrakova
15316 martin stolar stolar 1959
41618 Miroslav Kocun
52131 František Mészáros
52130 Vladimír Debnár
15347 Pal Pushkash BALKAN
41348 Miroslav Pagáč www.bonsaj.sk
52094 Filip Kníž Triax
5569 Peter Kníž Triaxx
52092 Marek Patterman
52080 Marek Demeter
52091 Peter Gomba
52089 Marek Tydor
52084 Michal Matyšek KNKM
52075 Petra Jexová
<< < 1 > >>

PROPOZÍCIE

PROPOZÍCIE

 

Základné informácie

 

Názov:                                     PLÁVANIE CEZ DUNAJ 2018

Dátum a čas nástupu:             02.09. 2018 o 13.00 hod.

 

Štart:                                       Dvořákovo nábrežie
                                               Park kultúry a oddychu – nábrežie armádneho generála Ľudovíka
                                                   Svobodu,

81102 Bratislava – Staré Mesto

 

Súradnice google maps: https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B008%2733.0%22N+17%C2%B004%2758.1%22E/@48.142511,17.082809,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0

                       

 

Cieľ:                                        Pontón pri reštaurácií Aušpitz,
                                                   Viedenská cesta 24,
                                                   851 01 Bratislava– Petržalka

Trať:                                        preplávanie naprieč Dunajom vo vzdialenosti 1 300 m

 

Organizátor:                           

Ľuboš Fellner,
DUNAJSKÁ 31, s.r.o.

Dunajská 31
811 08 Bratislava

Hlavný partner:                       

BUBO, s.r.o.

Dunajská 31, 

811 08 Bratislava

 

Program podujatia:                 13:00 – príchod, príprava na plávanie, odloženie vecí na presun do
                                                                cieľa
                                               13:30 – poučenie plavcov
                                               14:00 – štart
                                               14:45 – 16:00 príchod do cieľa, fotenie sa, občerstvenie, oddych,
                                                 
                                                                         

Účastnícky limit:                    
Usporiadateľ podmieňuje realizáciu podujatia prihlásením minimálneho počtu 10 účastníkov. Usporiadateľ vie zaručiť účasť na podujatí a všetky benefity spojené s podujatím pre maximálne 500 účastníkov.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom alebo s účasťou účastníkov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

 

Registrácia:

Prihlasovanie účastníkov je možné len elektronicky, otvorená registrácia je od 01.07. do 28.08.2017.

Registračný poplatok je  9 EUR.

Počet účastníkov je limitovaný.

Zaplatiť je možné on-line cez portál MojEvent, po registrácii a vytvorení konta na www.mojevent.sk, alebo v hotovosti pri prezentácií v BUBO, Dunajská 31, Bratislava 9,00 -18,00.

 pre účastnikov mladších ako 18 rokov je potrebné doniesť suhlas rodica s plavanim dietata 

 

Odporúčaná výstroj:

- plavky, plavecké okuliare (kompletnú ponuku nájdete na http://aapotapanie.sk/ )
- každému, kto neplával v chladnejšej vode (v riečnych vodách) odporúčame neoprén +15°C
- plavecké pomôcky (plávajúce koleso, plavák)
- topánky do vody (breh Dunaja je kamenistý, ľahšie sa Vám bude vchádzať a vychádzať z vody).

- exkluzívnu plaveckú čiapku dostane každý účastník


Ak máte otázky ohľadom výstroje (napr. neoprény, plavecké okuliare) a praktických rád pri plávaní v Dunaji, neváhajte sa obrátiť na Academia Aquatica. Počas celej akcie bude Academia Aquatica dozerať na bezpečnosť a komfort vo vode. 

 

Pre prihlásených účastníkov je zabezpečené:

-       Pozastavenie lodnej dopravy

-       Zdravotná služba v priestore štartu a cieľa podujatia

-       Vodní záchranári (rýchla zdravotná a záchranná služba)

-       Potápači vo vode + motorový čln

-       Teplé sprchy, prezliekanie a prevoz vecí zo štartu do cieľa počas plávania

-       Plavecká čiapka (vstupenka do vody) – bez plaveckej čiapky nebude plavec pustený do vody

 

Prezliekanie a úschovňa:

Možnosť prezlečenia, osprchovania a WC bude zabezpečené v cieli v lodenici pri reštaurácií Aušpitz , Tyršovo námestie. Na prevoz všetkých vecí do cieľa bude zabezpečené vozidlo, kam si všetci účastníci pred plávaním môžu odložiť veci do vlastných vakov.

 

 

Prezentácia na registráciu:
28.08. – 31.08.2018 sa uskutoční prezentácia plavcov v priestoroch cestovnej kancelárie BUBO, Dunajská 31, 81108 Bratislava. Príchod je možný priebežne od 09:00 do 18:00. Ste srdečne vítaní.

 


Podmienky účasti na podujatí:

1. Úvodné ustanovenia, podmienky účasti na podujatí:

- podujatia sa môžu zúčastniť iba osoby, ktoré najneskôr v deň podujatia dovŕšili  18 rokov (mladší ako 18 rokov musí mať písomné schválenie od zákonného zástupcu, ktoré je potrebné odovzdať pri registrácii);

- vzhľadom na charakter podujatia – plávanie (bude sa plávať v chladnej vode Dunaja. V roku 2016 to bolo 19 stupňov), musia účastníci vedieť dobre plávať, udržať tempo plávania s ostatnými účastníkmi a byť v takej telesnej a zdravotnej kondícii, aby plávanie v chladných vodách Dunaja zvládli;

- účastníci sú povinní plne rešpektovať pokyny usporiadateľa podujatia, zdravotníkov a orgánov verejnej moci;

- účastníkom sa odporúča dodržiavať zvýšenú opatrnosť počas plávania a prípadne aj využiť vlastné ľubovoľné reflexné prvky,  neoprénový oblek a pod.;

- účastníci sú povinní brať ohľad na iných účastníkov podujatia počas plávania;

- pri tejto akcii nejde o najlepší čas, ide o bezpečné zvládnutie plavby. Preferujeme preplávať Dunaj v tímoch a v ročníku 2017 podporujeme teamové pomaľovanie tiel.

- usporiadateľ je oprávnený z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu kedykoľvek ktoréhokoľvek účastníka z podujatia vylúčiť bez nároku na akékoľvek náhrady, ako aj zrušiť podujatie.

 

2. Podmienky realizácie podujatia:

-  realizácia podujatia je podmienená dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov 10.

- usporiadateľ je oprávnený zrušiť podujatie kedykoľvek (vrátane dňa konania podujatia) z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov alebo z akéhokoľvek iného dôvodu (napr. nepriaznivé poveternostné podmienky, technické závady alebo nedostatky, zásah orgánov verejnej moci alebo akékoľvek iné obmedzenie a pod.) alebo bez udania dôvodu, a to bez nároku na akékoľvek náhrady voči prihláseným účastníkom konania.

3. Záverečné ustanovenia:

-  pri odoslaní registračných údajov účastník potvrdzuje, že sa zoznámil s jeho obsahom, najmä s charakterom podujatia;

- účastník je zodpovedný za správnosť ním uvedených osobných údajov a je povinný si zaistiť ďalšie náležitosti potrebné pre bezpečné uskutočnenie podujatia (napr. lekárske vyšetrenie, lekárske potvrdenie, poistenie a pod.).

- účastník svojím podpisom potvrdzuje a vyhlasuje, že si je vedomý svojho celkového zdravotného a fyzického stavu a že sa podujatia zúčastňuje na svoju vlastnú zodpovednosť.

 

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
Žiadné záznamy

ŠTATISTIKA PRE Trans Danube swim 2018


Kategória Počet
od 18 rokov 128
Celkový počet128
Pohlavie Počet
muž 95
žena 33
Celkový počet128

Nie ste prihlásený na stránku Behsity, pokiaľ máte vytvorené konto PRIHLÁSTE SA.
Zabudli ste heslo?

NOVÝ UŽÍVATEĽ    Pokiaľ nemáte vytvorené konto na stránke Behsity, vyplňte nasledujúce údaje:


E-mailová adresa nebude nikde zverejnená, je potrebná ako vaše prihlasovacie meno a pre portál Behsity.sk na komunikáciu s vami.Uvedenie vášho pohlavia je potrebné pre kontrolu zaradenia do správnej kategórie pri každom podujatí.


Uvedenie vášho dátumu narodenia je potrebné pre kontrolu zaradenia do správnej kategórie pri každom podujatí. Dátum zadávajte vo formáte D.M.RRRR


(Tvar : +421912333444)Telefóne číslo slúži na zasielanie vašich výsledkov, formou SMS správy, priamo na podujatiach, ktoré takúto službu poskytujú.

Uvedenie vašej adresy je potrebné pre zrealizovanie on-line platby prostredníctvom portálu Behsity.

*Súhlas so spracovaním osobných údajov:

*Odoslaním prihlášky súhlasíte s podmienkami portálu Behsity.sk:

Vyhlasujem, že som oboznámený/á s propozíciami podujatia, prihlásením na podujatie ich v celom znení akceptujem, zaväzujem sa ich dodržiavať a som si vedomý/á, že mojou povinnosťou je rešpektovať pokyny organizátorov podujatia. Vyhlasujem, že som dostatočne pripravený/á pre účasť na zvolenom podujatí, som zdravý/á, absolvoval/a som potrebnú lekársku prehliadku a zúčastňujem sa na vlastnú zodpovednosť.


Súčasne dávam svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých som zachytený/á, zároveň súhlasím s ich využitím na marketingové účely podujatia.


V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení, dávam svoj súhlas na spracovanie mojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a jeho sprostredkovateľom, ktorí sú uvedení v propozíciách podujatia. Vyhlasujem že som uviedol svoje vlastné osobné údaje, údaje osoby ktorá mi k uvedeniu údajov dala výslovný súhlas a toto tvrdenie v prípade potreby doložím v písomnej forme, alebo údaje osoby, ktorej som zákonným zástupcom.


*Povinné polia

Skontrolovať, či uvedený e-mail nie je už evidovaný v databáze Behsity.sk


(Nie je možne platiť online.)