Zápolenie sv. Urbana


Vinohradnícky oberačkový prekážkový beh

 

Zábavný a súčasne fyzicky náročný beh spojený s prekonávaním prírodných alebo umelých prekážok. Tri úrovne trate vytvorené pre tri vekové skupiny zaručujú zábavu i preverenie fyzických síl účastníkov. Súčasťou akcie je sprievodný program pre najmenších, občerstvenie a ukážka prác vo vinici a vinárstve. Celá súťaž je vedená tematický v spojitosti s históriou a súčasnosťou vinohradníctva a vinárstva v Bratislave. Akcia má byť podujatím pre domácich pretekárov, jej hlavnou úlohou je zábava a zlepšenie vzťahov v susedskej komunite obyvateľov mestských častí Nové Mesto a Rače. Aj keď má akcia komunitný charakter, nevylučuje sa účasť pretekárov z celého Slovenska, či zo zahraničia.

 

Dátum konania

29.9.2018

 

Miesto konania

Areál PD Bratislava – Vinohrady, Račianska 151, Bratislava

 

On-line registrácia do 27.9.2018 20:00 na stránke www.behsity.sk

Registrácia je možná aj na mieste, počas prezentácie bežcov.

 

Prezentácia – prevzatie štartového balíčka a registrácia na mieste

29.9.2018 od 7:30 hod do 30 min pred štartom príslušnej kategórie.

 

Harmonogram

9:00 – 10:00           Štarty detí podľa kategórií

10:00 – 12:00         Štarty juniorov a dospelých

Cca 13:00                Vyhlásenie víťazov

 

Harmonogram podujatia môže byť upravený podľa počtu prihlásených pretekárov!

 

Sprievodný program

Program bude doplnený o pútavé podujatia pre deti aj dospelých

- rodičia vyprešujte deťom hroznovú šťavu

- divadlo na tému práce vo vinohrade, odháňanie škodcov, ošetrovanie viniča

- potiahnutie traktora a iné

 

Pre každého každý účastníka je pripravený bohatý vinársky štartový balíček občerstvenie v podobe gulášu v cieli a ďalšie benefity od partnerov podujatia.

 

Organizátor

PD Bratislava - Vinohrady

 

Usporiadateľ

OZ Beh si ty

info@behsity.sk

 

 

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF
(1 prihlásený uživateľ)
Nepriradená platba
VS
Meno
Priezvisko
Kat.
Klub
ŠID
27 Miloš Zágoršek M Beh si ty

PROPOZÍCIE

Zápolenie sv. Urbana

Vinohradnícky oberačkový prekážkový beh

 

Zábavný a súčasne fyzicky náročný beh spojený s prekonávaním prírodných alebo umelých prekážok. Tri úrovne trate vytvorené pre tri vekové skupiny zaručujú zábavu i preverenie fyzických síl účastníkov. Súčasťou akcie je sprievodný program pre najmenších, občerstvenie a ukážka prác vo vinici a vinárstve. Celá súťaž je vedená tematický v spojitosti s históriou a súčasnosťou vinohradníctva a vinárstva v Bratislave. Akcia má byť podujatím pre domácich pretekárov, jej hlavnou úlohou je zábava a zlepšenie vzťahov v susedskej komunite obyvateľov mestských častí Nové Mesto a Rače. Aj keď má akcia komunitný charakter, nevylučuje sa účasť pretekárov z celého Slovenska, či zo zahraničia.

 

Dátum konania

29.9.2018

 

Miesto konania

Areál PD Bratislava – Vinohrady, Račianska 151, Bratislava

 

On-line registrácia do 27.9.2018 20:00 na stránke www.behsity.sk

Registrácia je možná aj na mieste, počas prezentácie bežcov.

 

Prezentácia – prevzatie štartového balíčka a registrácia na mieste

29.9.2018 od 7:30 hod do 30 min pred štartom príslušnej kategórie.

 

Harmonogram

9:00 – 10:00           Štarty detí podľa kategórií

10:00 – 12:00         Štarty juniorov a dospelých

Cca 13:00                Vyhlásenie víťazov

 

Harmonogram podujatia môže byť upravený podľa počtu prihlásených pretekárov!

 

Sprievodný program

Program bude doplnený o pútavé podujatia pre deti aj dospelých

- rodičia vyprešujte deťom hroznovú šťavu

- divadlo na tému práce vo vinohrade, odháňanie škodcov, ošetrovanie viniča

- potiahnutie traktora a iné

 

Pre každého každý účastníka je pripravený bohatý vinársky štartový balíček občerstvenie v podobe gulášu v cieli a ďalšie benefity od partnerov podujatia.

 

Kategórie 

Názov (skratka) Dĺžka       

Počet
prekážok

Štartovné na účet
na mieste

Ročníky
         
Muži (M) 5 km 10 10 Eur / 15 Eur 2002 a menej
Ženy (Z)          5 km 10 10 Eur / 15 Eur 2002 a menej
Juniori do 15 rokov (J15)   5 km 10 5 Eur / 8 Eur 2003 - 2005
Juniori do 15 rokov (J15)   5 km 10 5 Eur / 8 Eur 2003 - 2005
Dievčatá do 12 rokov (D12) 800 m 5 2 Eur / 3 Eur 2006 - 2011
Chlapci do 12 rokov (CH12) 800 m 5 2 Eur / 3 Eur 2006 - 2011
Deti do 6 rokov (6R) 200 m 2 0 Eur 2012 - 2018

 

Platba štartovného na účet do 27.9.2018

IBAN: SK76 0200 0000 0000 0191 8112

Váš variabilný symbol: pridelený na stránke Beh si ty

Špecifický symbol: 29092018

Do poznámky uveďte svoje meno.

 

Úhrada štartovného poplatku je nevratná. Zrušenie registrácie alebo nenastúpenie na preteky z akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobil organizátor preteku, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. Jediný prípad vrátenia štartovného by bol, pokiaľ by organizátor svojim zavinením zmaril možnosť štartu pretekára, resp. účasti v súťaži.

 

Podmienky účasti

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

 

PODMIENKY ON-LINE REGISTRÁCIE

Samostatne sa registrovať na podujatie môžu len osoby od veku 16 rokov. Mladšie osoby môže registrovať na podujatie len ich zákonný zástupca. Podmienkou on-line registrácie na podujatie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení:

-          súhlas s podmienkami portálu Behsity.sk

-          súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Organizátor

PD Bratislava - Vinohrady, IČO: 00190292, Račianska ulica 151, Bratislava 831 53 

 

Sprostredkovatelia spracovania osobných údajov

Časomiera a výsledkový servis: END, spol. s r.o., IČO: 34 120 521, Moravecká 22, Topoľčianky 951 93.

 

Usporiadateľ

OZ Beh si ty, IČO: 50 704 427, Fadruszova 11, Bratislava 841 05

info@behsity.sk

 

 

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
Žiadné záznamy

LogoPD_green

ŠTATISTIKA PRE Zápolenie sv. Urbana


Kategória Počet
Chlapci do 12 rokov 0
Deti do 6 rokov 0
Dievčatá do 12 rokov 0
Juniori do 15 rokov 0
Juniorky do 15 rokov 0
Muži 1
Ženy 0
Celkový počet1
Pohlavie Počet
muž 1
Celkový počet1

Nie ste prihlásený na stránku Behsity, pokiaľ máte vytvorené konto PRIHLÁSTE SA.
Zabudli ste heslo?

NOVÝ UŽÍVATEĽ    Pokiaľ nemáte vytvorené konto na stránke Behsity, vyplňte nasledujúce údaje:


E-mailová adresa nebude nikde zverejnená, je potrebná ako vaše prihlasovacie meno a pre portál Behsity.sk na komunikáciu s vami.Uvedenie vášho pohlavia je potrebné pre kontrolu zaradenia do správnej kategórie pri každom podujatí.


Uvedenie vášho dátumu narodenia je potrebné pre kontrolu zaradenia do správnej kategórie pri každom podujatí. Dátum zadávajte vo formáte D.M.RRRR


(Tvar : +421912333444)Telefóne číslo slúži na zasielanie vašich výsledkov, formou SMS správy, priamo na podujatiach, ktoré takúto službu poskytujú.

Uvedenie vašej adresy je potrebné pre zrealizovanie on-line platby prostredníctvom portálu Behsity.

*Súhlas so spracovaním osobných údajov:

*Odoslaním prihlášky súhlasíte s podmienkami portálu Behsity.sk:

Vyhlasujem, že som oboznámený/á s propozíciami podujatia, prihlásením na podujatie ich v celom znení akceptujem, zaväzujem sa ich dodržiavať a som si vedomý/á, že mojou povinnosťou je rešpektovať pokyny organizátorov podujatia. Vyhlasujem, že som dostatočne pripravený/á pre účasť na zvolenom podujatí, som zdravý/á, absolvoval/a som potrebnú lekársku prehliadku a zúčastňujem sa na vlastnú zodpovednosť.


Súčasne dávam svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých som zachytený/á, zároveň súhlasím s ich využitím na marketingové účely podujatia.


V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení, dávam svoj súhlas na spracovanie mojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a jeho sprostredkovateľom, ktorí sú uvedení v propozíciách podujatia. Vyhlasujem že som uviedol svoje vlastné osobné údaje, údaje osoby ktorá mi k uvedeniu údajov dala výslovný súhlas a toto tvrdenie v prípade potreby doložím v písomnej forme, alebo údaje osoby, ktorej som zákonným zástupcom.


*Povinné polia

Skontrolovať, či uvedený e-mail nie je už evidovaný v databáze Behsity.sk


(Nie je možne platiť online.)