ROZŠÍRENÉ PODMIENKY REGISTRÁCIE NA PODUJATIE

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení, dávam svoj súhlas na spracovanie mojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a jeho sprostredkovateľom, ktorí sú uvedení v propozíciách podujatia. Vyhlasujem že som uviedol svoje vlastné osobné údaje, údaje osoby ktorá mi k uvedeniu údajov dala výslovný súhlas a toto tvrdenie v prípade potreby doložím v písomnej forme, alebo údaje osoby, ktorej som zákonným zástupcom.

 

Účel spracovania osobných údajov na marketing

 

Súhlasom s rozšírenými podmienkami registrácie na podujatie dávate svoj súhlas s využitím poskytnutých osobných údajov na marketingové účely.

 

Účel súhlasu: zasielanie informačných newslettrov o akciách prevádzkovateľa portálu Behsity.sk a zasielanie marketingových i reklamných informácií partnerov portálu Behsity.sk.

 

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefónny kontakt.

 

Doba platnosti súhlasu: 5 rokov od uskutočnenia podujatia.

 

Súhlas sa udeľuje na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre spoločnosť Quinta Essentia, s.r.o., IČO: 35 797 215, Fadruszova 11, Bratislava 841 05, jej sprostredkovateľom a partnerom portálu Behsity.sk.

 

V prípade, že si želáte byť odhlásený z uvedeného informačného systému, napíšte žiadosť na info@behsity.sk, žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje: meno a priezvisko, e-mail a vaše ID na portáli Behsity.sk.

 

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA PODUJATIA

 

Registráciou na podujatie potvrdzujem, že som uzrozumený/á o svojich právach podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a súhlasím, aby moje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónny kontakt) boli poskytnuté partnerom prevádzkovateľa portálu Behsity.sk (spoločnosti, ktorá poskytuje možnosť zľavy na štartovnom poplatku) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 35 942 436, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, za účelom poskytnutia výhod pri využití ich služieb alebo kúpe ich tovaru, pre informačné, marketingové a dokumentačné účely.

 

Poskytnutím údajov dávate súhlas prevádzkovateľovi portálu Behsity.sk, spoločnosti Quinta Essentia, s.r.o. na poskytnutie vašich osobných údajov vyššie uvedenej tretej strane, ktorá je povinná ich spracovať vo vlastnom informačnom systéme v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení.

 

Doplňujúce informácie a poučenie o právach dotknutej osoby sú uvedené v článku Spracovanie osobných údajov.

  

V Bratislave, dňa 25.5.2018