Beh nočnou Šaľou 2016


V poradí už 4. ročník akcie Beh nočnou Šaľou s TRAŤOU: 7,3 km – mestský okruh vedúci cez mestskú časť Veča, s pevným povrchom.

 

Preteky sa konajú bez vylúčenia cestnej premávky s doprovodným vozidlom a vytvorením organizačno-riadiacich bodov na križovatkách náležite poučenými osobami.

 

Stránka behu http://www.behnocnousalou.sk/

 

Štartovné pre prvých 1 000 zaregistrovaných bežcov zaplatené do 15.9.2016, do 9:00hod.:

 

Všetky kategórie 5 Eur.

 

Štartovné môžete zaplatiť on-line priamo cez portál Beh si ty

 

alebo bankovým prevodom na číslo účtu:

 

Tatra banka: 2922911416/1100
IBAN SK9611000000002922911416
SWIFT: TATRSKBX

 

Váš variabilný symbol: ID pridelené na stránke Beh si ty (viď Môj profil)
Špecifický symbol: 17092016
Do poznámky uveďte svoje meno.

 

POZOR! Zvýhodnené štartovné je potrebné uhradiť do konca on-line registrácie!

 

Štartovné zaplatené na mieste:

 

Všetky kategórie 7 Eur.

 

Usporiadateľ: Rada Šport, o.z.

 

Spoluorganizátori: mesto Šaľa

 

 

GENERÁLNY PARTNER

 

Unionlogo   union-zdravotna-poistovna-logo 

TECHNICKÝ PARTNER

 

  logo o2_blue

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF
(273 prihlásených uživateľov)
Nepriradená platba
VS
Meno
Priezvisko
Kat.
Klub
ŠID
29700 Marek Baluška M40 212
29699 Lukáš Sloboda M39 213
29698 Ján Kolárik M39 214
29697 Tomáš Pál M40 215
29696 Petra Pálová Jky15 216
29695 Monika Schreiberová Ž40 217
29694 Peter Izsák M39 219
29693 Kristína Steiningerová Ž39 220
29692 Pavol Turek M40 221
29691 Ján Boďo M65 222
29690 Benedikt Nagy M39 223
29689 František Bilko M39 227
29688 Štefan Rehák M40 229
29687 Matej Rehák J15 228
29686 Natália Molnárová Ž39 230
29685 Viliam Papp M40 231
29684 Beáta Izsáková Ž39 234
29683 Gabriel Izsák M39 235
29682 Martina Marková Ž39 236
15713 Bianka Bartovicová Ž39 Bežci Šaľa 204
<< < 1 > >>

PROPOZÍCIE

Beh nočnou Šaľou 4. Ročník

 

Usporiadateľ: Rada Šport o.z.

Spoluorganizátor: mesto Šaľa

Termín: 17.09.2016

Miesto: Šaľa, Slovenská republika

Čas podujatia: 19:00 - 21:30 hod.

 

Štart behu:

20:00 hod. Mestký úrad Šaľa, Námestie Svätej Trojice

Cieľ:

Námestie Svätej Trojice

Trať:

7 300 m - mestský okruh vedúci cez mestskú časť Veča, s pevným povrchom

 

Časový limit:

1,5 hodiny (do 21.30 hod.)

 

Pravidlá:

preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

 

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov: Tomáš Mészáros

Športový riaditeľ: Ing. František Botka

Technický riaditeľ: Miroslav Políček

Vedúci rozhodca: Dušan Richter, VOS-TPK

Hlavný lekár pretekov: MUDr. Martin Alfoldi

 

Účastnícky limit: 

Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 1000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Celkový účastnícky limit je 1 500 bežcov. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku.

Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu.

 

Prihlasovanie:

on-line do 15.09.2016, 9:00 hod.

prostredníctvom http://behsity.sk/event/detail/beh-nocnou-salou-2016

http://behnocnousalou.sk

 

Štartovné - v závislosti od dátumu platby:

5 €         pre prvých 1000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným na číslo úctu: 2922911416/1100 IBAN SK9611000000002922911416 

štartové číslo 1 – 1000

7 €         pre ďalších 500 prihlásených na mieste preteku dňa 16.09.2016 a dňa 17.09.2016 od 14:00 do 19:00  

 

Zaplatený štartovný príspevok sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 07.09.2016 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku tohto podujatia 

Možnosti platenia štartovného:

online, táto forma úhrady vám umožní vyhnúť sa komplikáciám a neistote a verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov ak nebude naplnený účastnícky limit osobne na mieste prezentácie účastníkov 

 

Kategórie:

MUŽI:

M39 - vek 16 - 39 rokov (rok narodenia 1977 – 2000)

M40 – vek 40 – 59 rokov (rok narodenia 1957 – 1976)

M60 – vek 60 – 64 rokov (rok narodenia 1956 - 1952)

M65 – vek 65 a viacej rokov (rok narodenia 1951 a skôr)

 

ŽENY:

Ž39 - vek 16 - 39 rokov (rok narodenia 1977 – 2000)

Ž40 – vek 40 – 59 rokov (rok narodenia 1957 – 1976)

Ž60 – vek 60 – 64 rokov (rok narodenia 1956 - 1952)

Ž65 – vek 65 a viacej rokov (rok narodenia 1951 a skôr)

 

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: Štartový balík zahŕňa:

Bližšie informácie nájdete na webstránke podujatia: Meranie časov: Výsledky: Informácie: Poistenie: Kontakty: Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárok a pretekárov, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

 

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

od 16.09.2016 do 17.09.2016 v priestoroch na námestí pred Mestkým úradom v Šali, Námestie Svätej Trojice, Šala 927 01, vždy v čase od 14:00 do 19:00 hod.

 

Štartový balík zahŕňa:

štartové číslo so zabudovaným čipom, občerstvenie na trati, občerstvenie po dobehu do cieľa, SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške, možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu, možnosť využiť šatne na prezlečenie sa, možnosť odložiť si osobné veci v úschovni.

 

Meranie časov:

Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výkon pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený!

 

Výsledky:

Budú zverejnené po skončení podujatia na http://behnocnousalou.sk

 

informácie:

Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na http://behnocnousalou.sk

 

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť Každý účastník je povinný predložiť pri prezentácii fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka) – postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.

 

kontakty:

telefón: 00421/9494224922, e-mail: info@behnocnousalou.sk

 

Vecné ceny:

Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú vecné ceny. Vecné ceny získajú aj víťazi jednotlivých veteránskych kategórií. (Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční na pódiu počas slávnostného ceremoniálu približne o 21.20 hod.

 

Šatne a úschovňa:

Možnosť prezlečenia sa bude v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne. Sledujte detailné informácie, aktuality a mapku k podujatiu na behnocnousalou.sk

WC:

Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne

 

Zdravotná služba: 

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

 

Upozornenie:  

Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov. Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.

 

PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE

 

PODMIENKY ON-LINE REGISTRÁCIE

Podmienkou on-line registrácie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení:

-          súhlas s podmienkami portálu Behsity.sk

-          súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Sprostredkovatelia spracovania osobných údajov:

On-line registrácia: Quinta Essentia, s.r.o., IČO: 35 797 215, Fadruszova 11, Bratislava 841 05.

On-line platby: 24-pay s.r.o., IČO: 44 002 602, Kálov 356, Žilina 010 01.

 

Organizátor:

RADA ŠPORT o.z., IČO: 42 366 411, Komenského 2135/39A, Šaľa 927 05 

 

OFICIÁLNE výsledky


http://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/1971

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
Žiadné záznamy

 

GENERÁLNY PARTNER

 

Unionlogo   union-zdravotna-poistovna-logo 

TECHNICKÝ PARTNER

 

  logo o2_blue

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTATISTIKA PRE Beh nočnou Šaľou 2016


Kategória Počet
Chlapci do 15 rokov 8
Dievčatá do 15 rokov 8
Muži 16 - 39 rokov 114
Muži 40 – 59 rokov 53
Muži 60 – 64 rokov 2
Muži 65 a viacej rokov 3
Ženy vek 16 - 39 rokov 67
Ženy vek 40 – 59 rokov 17
Ženy vek 60 – 64 rokov 1
Ženy vek 65 a viacej rokov 0
Celkový počet273
Pohlavie Počet
muž 180
žena 93
Celkový počet273

Na tento event je už registrácia uzavretá.

Registrácia skončila: 15.09.2016