BRATISLAVSKÉ FIREMNÉ HRY 2018


3. ročník

Sobota 21.4.2018

Bratislava – Kuchajda

http://lspgames.sk

www.facebook.com/LSPGames/

 

 

Plážový volejbal

Počet hráčov 2, možnosť ďalšej nominácie 1, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva hrá v kategórii muži

 

Streetball

Počet hráčov 3, možnosť ďalšej nominácie 1, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva hrá v kategórii muži

 

Mini football

Počet hráčov 4 , možnosť ďalšej nominácie 1, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva hrá v kategórii muži

 

Beh jednotlivcov okolo Kuchajdy 5 kôl (cca 7 km)

Počet bežcov 1, možnosť ďalšej nominácie 10, kategórie muži / ženy

 

Tenis dvojhra na antuke

Počet hráčov 1, možnosť ďalšej nominácie 1, kategórie muži / ženy

 

Silový trojboj

Počet hráčov 1, možnosť ďalšej nominácie 3, kategórie muži / ženy

 

Kajak

Počet kajakárov 1, možnosť ďalšej nominácie 3, kategórie muži / ženy

 

Lukostreľba

Počet strelcov 1 , možnosť ďalšej nominácie 5, kategórie muži / ženy

 

Štafetový beh okolo Kuchajdy 3 x 1  kolo (spolu cca 4,3 km)

Počet bežcov 3, možnosť ďalšej nominácie 2, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva beží v kategórii muži

 

Petang

Počet hráčov 2, možnosť ďalšej nominácie 4, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva hrá v kategórii muži

 

Fun disciplíny

  • Lezenie na umelú lezeckú stenu (jednotlivci)
  • Nafukovacie bludisko (1 až 5-členné družstvá)
  • Lezenie na prepravky (jednotlivci)
  • Bubble football (3-členné družstvá)

 

Organizátor: Quinta Essentia s.r.o.

Generálny partner X-NET, spol. s r.o

Exkluzívny partner Trigranit a.s

 

 

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF

Registrácia na tento event prebieha na inej stránke

http://lspgames.sk/index.php

PROPOZÍCIE

LSP GAMES

BRATISLAVSKÉ FIREMNÉ HRY

SPORT & FUN

 

3. ročník

Sobota 21.4.2018

Bratislava – Kuchajda

http://lspgames.sk/

www.facebook.com/LSPGames/

 

Športové disciplíny

 

Plážový volejbal

Počet hráčov 2, možnosť ďalšej nominácie 1, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva hrá v kategórii muži

 

Streetball

Počet hráčov 3, možnosť ďalšej nominácie 1, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva hrá v kategórii muži

 

Mini football

Počet hráčov 4 , možnosť ďalšej nominácie 1, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva hrá v kategórii muži

 

Beh jednotlivcov okolo Kuchajdy 5 kôl (cca 7 km)

Počet bežcov 1, možnosť ďalšej nominácie 10, kategórie muži / ženy

 

Tenis dvojhra na antuke

Počet hráčov 1, možnosť ďalšej nominácie 1, kategórie muži / ženy

 

Silový trojboj

Počet hráčov 1, možnosť ďalšej nominácie 3, kategórie muži / ženy

 

Kajak

Počet kajakárov 1, možnosť ďalšej nominácie 3, kategórie muži / ženy

 

Lukostreľba

Počet strelcov 1 , možnosť ďalšej nominácie 5, kategórie muži / ženy

 

Štafetový beh okolo Kuchajdy 3 x 1  kolo (spolu cca 4,3 km)

Počet bežcov 3, možnosť ďalšej nominácie 2, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva beží v kategórii muži

 

Petang

Počet hráčov 2, možnosť ďalšej nominácie 4, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva hrá v kategórii muži

 

Fun disciplíny

  • Lezenie na umelú lezeckú stenu (jednotlivci)
  • Nafukovacie bludisko (1 až 5-členné družstvá)
  • Lezenie na prepravky (jednotlivci)
  • Bubble football (3-členné družstvá)

 

Pravidlá

Každý účastník si môže vybrať 2 športové disciplíny. V prípade, že sa nedostaví na plánovanú disciplínu kvôli druhej, bude z danej disciplíny diskvalifikovaný/vylúčený (z časových dôvodov zvládnutia danej disciplíny). Organizátor zverejní časový rozpis jednotlivých športových disciplín najneskôr 24 hodín pred začatím športových hier. Fun disciplín sa účastníci zúčastňujú podľa voľnej kapacity priamo na mieste.

 

Predpokladaný začiatok športového dňa je plánovaný na 9:00 a ukončenie 16:00. Športy sa riadia oficiálnymi športovými pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu spôsobu súťaženia priamo na podujatí.

 

Registrácia

Registrovať sa je možné na stránke www.lspgames.sk. Registruje sa firma, zastúpená svojim kapitánom. Zmena v prihláške je možná najneskôr do 15.4.2018.

 

Účastnícky poplatok

Do 15.3. 25,- EUR / osoba

Do 15.4. 35,- EUR / osoba

 

Na základe zaslanej prihlášky vystavíme každej firme faktúru na štartovné. Štartovný poplatok zahŕňa možnosť štartovať, účastnícke tričko, občerstvenie počas športov a obed. Platba štartovného je možná prevodom na účet do 15.4.2018.

 

Výťažok zo štartovného bude venovaný na fond výstavby Kežmarskej chaty vo Vysokých Tatrách.

 

Bodovanie súťaže firiem

V športových disciplínach sa vyhodnocuje 1. až 5. miesto v jednotlivých kategóriách a to nasledovne.

1. Miesto 50 bodov

2. Miesto 30 bodov

3. Miesto 20 bodov

4. Miesto 12 bodov

5. Miesto 6 bodov

 

V športových disciplínach, v ktorých sa zúčastní menej ako päť súťažiacich sa škrtajú najvyššie bodované umiestnenia v závislosti od počtu chýbajúcich súťažiacich do počtu päť. Napr. ak sa súťažnej disciplíny zúčastnia 3-ja súťažiaci, prvý získa 20, druhý 12 a tretí 6 bodov.

 

Minimálny počet športovcov jednej firmy je jeden. V športovej disciplíne, v ktorej sa zúčastní viacero zástupcov jednej firmy v tej istej kategórii, sa do celkového výsledku súťaži firiem započítava iba jeden – lepší bodový výsledok v danej športovej disciplíne.

 

Body získané ďalším športovcom tej istej firmy sa nikomu neprideľujú, nasledujúce body sú pridelené ďalším umiestneným firmám podľa bodového kľúča. V prípade rovnosti bodov v súťaži firiem rozhoduje viac lepších umiestnení v jednotlivých športových disciplínach.

 

Podmienky účasti

  • dobrý zdravotný stav
  • vyplnenie, odovzdanie prihlášky a uhradenie štartovného poplatku

 

Poistenie

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

 

Vyhodnotenie víťazov

Vyhlásenie víťazov športových a fun disciplín 1. až 3. miesto – trofej a vecné ceny.

V športových a fun disciplínach sa vyhlasujú víťazi bez ohľadu na príslušnosť k firemnému tímu.

 

Vyhlásenie víťazov v súťaži firiem 1. až 3. miesto – trofej a vecné ceny.

Víťaz v súťaži firiem sa zapíše na PUTOVNÝ POHÁR!

 

Organizácia športov - organizačný tím

Každý šport bude mať svojho koordinátora, ktorý bude mať na starosti výsledky, pravidlá a koordináciu jednotlivých športov. V base campe bude hlavný rozhodca pretekov, ktorý bude mať na starosti „publikovanie“ výsledkov priamo na mieste a on-line.

 

Organizátor

Quinta Essentia s.r.o.

www.zazitok.sk

info@lspgames.sk

 

Generálny partner

X-NET, spol. s r.o

 

Exkluzívny partner

Trigranit a.s

 

 

 

 

OFICIÁLNE výsledky


http://lspgames.sk/index.php/vysledky

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
Žiadné záznamy

lsp-games-partneri

ŠTATISTIKA PRE BRATISLAVSKÉ FIREMNÉ HRY 2018


Kategória Počet
Firemný tím 0
Celkový počet0
Pohlavie Počet
Celkový počet0

Na tento event je už registrácia uzavretá.

Registrácia skončila: 15.04.2018