Bež Rovinkou!


Pokyny a základné informácie:
Hlavný usporiadateľ: MUDr. Simona Polakovičová, Jasná 2, 900 41 Rovinka

Miesto a dátum konania: 
26.8.2017 (sobota) Cieľová rovinka, Železničná 322, 900 41 Rovinka 
 
Disciplíny a program podujatia:
08:00 - 10:30      Registrácia bežcov
Registrácia a prezentácia detí do 9:30, dospelých do 10:30
09:30                  Štart detských behov:
Kategória A (deti do 6 rokov) -           200 m
Kategória B (deti od 6-8 rokov) -        400 m
Kategória C (deti od 8-10 rokov) -      600 m
Kategória D (deti od 10-14 rokov) -   1200 m
10:30                  Štart streleckej súťaže
11:00                  Štart hlavného behu "Bež Rovinkou!" 2017 - muži (kategória AM), ženy (kategória AZ)
11:10                  Štart behu pre zdravie
12:30                  Vyhodnotenie výsledkov
 
Hlavný beh - 6 km
Beh pre zdravie - 1km

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF

Registrácia na tento event prebieha na inej stránke

http://www.bezrovinkou.sk/#registration

PROPOZÍCIE

Propozície: 


Pokyny a základné informácie: 
Hlavný usporiadateľ: MUDr. Simona Polakovičová, Jasná 2, 900 41 Rovinka 
 
Miesto a dátum konania: 
26.8.2017 (sobota) Cieľová rovinka, Železničná 322, 900 41 Rovinka 
 
Disciplíny a program podujatia:
08:00 - 10:30      Registrácia bežcov
Registrácia a prezentácia detí do 9:30, dospelých do 10:30
09:30                  Štart detských behov:
Kategória A (deti do 6 rokov) -           200 m
Kategória B (deti od 6-8 rokov) -        400 m
Kategória C (deti od 8-10 rokov) -      600 m
Kategória D (deti od 10-14 rokov) -   1200 m
10:30                  Štart streleckej súťaže
11:00                  Štart hlavného behu "Bež Rovinkou!" 2017 - muži (kategória AM), ženy (kategória AZ)
11:10                  Štart behu pre zdravie
12:30                  Vyhodnotenie výsledkov
 
Hlavný beh - 6 km
Beh pre zdravie - 1km
 
Trať:
Hlavný beh - kombinovaná - asfaltové a poľné cesty
Beh pre zdravie - kombinovaná - asfaltové a poľné cesty v areáli Cieľovej rovinky

Štartovné:
Hlavný beh (muži, ženy) - online registrácia 7,- EUR prevodom, 10,- EUR na mieste
Deti: 1,- EUR prevodom alebo na mieste
Štartovné je potrebné uhradiť do konca registrácie!

Štartovné je možné zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu:

Banka: Fio Banka
IBAN: SK0483300000002701236621
SWIFT - BIC: FIOZSKBAXXX
Poznámka pre prijímateľa: Vaše meno + Rok narodenia

Pri platbe je možné prispieť aj dobrovoľný príspevok na charitu. (Bližšie info tu).

Úhrada štartovného poplatku je nevratná. Zrušenie registrácie alebo nenastúpenie na preteky z akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobil organizátor preteku, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. Jediný prípad vrátenia štartovného by bol, pokiaľ by organizátor svojim zavinením zmaril možnosť štartu pretekára, resp. účasti v súťaži.


Štartový balíček na podujatí obsahuje:
– štartové číslo
– čip na meranie času (obdržíte pri registrácii so štartovým číslom)


Prihlasovanie (registrácia):
- online registrácia začína 23.6.2017 a trvá do 18.8.2017 23:59:59 (piatok) na stránke www.bezrovinkou.sk.
- registrácia je možná aj na mieste do 10:30 v deň preteku, počas prezentácie bežcov.
– zaregistrovaný na beh budete až po zaplatení štartovného poplatku a po podpísaní prihlášky pri prezentácii pred štartom.

Podmienky on-line registrácie:
Samostatne sa registrovať na podujatie môžu len osoby od veku 16 rokov. Mladšie osoby môže registrovať na podujatie len ich zákonný zástupca.

Prezentácia:
- 26.08.2017 v čase od 08:00 hod. do 10:30 hod. (v mieste konania podujatia - Cieľová rovinka, Železničná 322, 90041 Rovinka)

Upozornenie: Nenechávajte si svoju prezentáciu na poslednú chvíľu, budete mať čas v kľude sa pripraviť na štart a užiť si atmosféru podujatia!!!

Pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte vytlačeným potvrdzujúcim emailom, ktorý Vám po registrácii zašleme na Vašu na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. To isté platí aj v prípade, ak budete preberať štartový balíček za iného účastníka.
Poistenie:

Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.
Občerstvenie

Pre všetkých bežcov v cieli – minerálna voda a ovocie.


Meranie časov:

Pomocou čipov - okrem Behu pre zdravie


Výsledky:
Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na www stránke a na facebookovej stránke podujatia.


Vyhlásenie výsledkov:
V priestoroch podujatia po ukočení všetkých behov.
Hodnotenie a ceny

Detské behy - prví traja v každej kategórii (A,B,C,D) budú ocenení diplomom, medailou a bežeckou trofejou a vecnými cenami od sponzorov
Hlavný beh - prví traja v každej kategórii (muži, ženy) budú ocenení diplomom, medailou, pohárom a vecnými cenami od sponzorov.
Beh pre zdravie - prebehne losovanie o vecne ceny

Sprievodný program:
Rockový stage


Podmienky účasti:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
Žiadné záznamy

cielova-rovinka

dobre-jablka

bda-msc-logo

chateau-modra

levmilk

protetika

sav

sport-pub

ŠTATISTIKA PRE Bež Rovinkou!


Kategória Počet
Celkový počet0
Pohlavie Počet
Celkový počet0

Na tento event je už registrácia uzavretá.

Registrácia skončila: 18.08.2017