Národný beh Devín - Bratislava 2019


 


Ďakujeme za váš beh!

 

Z Devína do Bratislavy pobežíme v nedeľu 14. apríla. Zúčastnite sa aj vy národného behu a zažite nezabudnuteľnú atmosféru najstaršieho atletického podujatia na Slovensku. 

 

Každý bežec, ktorý dobehne do cieľa získa pamätnú medailu!

 

PROSÍME VÁS POZORNE SI PREČÍTAJTE PROPOZÍCIE A RIAĎTE SA INŠTRUKCIAMI, KTORÉ SÚ V NICH UVEDENÉ.

 

Pokiaľ ste tu prvý krát, začnite tu Som tu prvý krát.

 

 

Kontakt devin@behsity.sk

 

Stránka behu www.devin-bratislava.eu

 

Facebook event Národný beh Devín - Bratislava 2019

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF
(7121 prihlásených uživateľov)
Nepriradená platba
VS
Meno
Priezvisko
Ročník
Doprava
Kat.
Klub
Tím
ŠID
44157 Monika Malatincová 1974

Vajan. 8:45

Ž35 5528
17001 Martin Ondruška 1992

Vajan. 8:15

M Lesky´s Runners 1695
53672 Lenka Šarinová 1976

Vajan. 8:15

Ž35 Dôvera 3834
11660 Katarína Troščáková 1975

Vajan. 8:15

Ž35 Bratislava 3904
53762 Dávid Selyem 1997

Vajan. 8:45

M 5759
30521 Livia Pusec 1978

Vajan. 8:45

Ž35 Bratislava 5707
43608 Katarína Hlaváčová 1984

Vajan. 8:45

Ž35 X Runners 5302
38216 Tomáš Hažer 1989

Riviéra 9:00

M Poprad 1383
37626 Matej Smrek 1989

Riviéra 9:00

M Zvolen 5784
53763 Katarina Borgonova 1991

Riviéra 9:00

Ž 5119
18118 Peter Bona 1984

Vajan. 8:45

M Volkswagen Slovakia Running Team 1223
19670 Ján Furi 1979

Vajan. 8:15

M40 3235
53765 Marian Furi 1980

Vajan. 8:15

M 3236
11642 Tatiana Kutlíková 1959

Vajan. 8:15

Ž60 SHEruns 3518
47570 Mária Pašková 1989

Vajan. 8:45

Ž 5644
53766 Marta Somogyiová 1989

Vajan. 8:15

Ž 5789
44322 Tomas Kratka 1978

Riviéra 8:30

M40 5464
19590 Sona Kovacikova 1974

ŽSR 8:30

Ž35 STU Bratislava 3464
43333 Ondrej Samuhel 1983

Vajan. 8:45

M 5751
20885 Andrea Križanová 1993

ŽSR 8:30

Ž Svätý Jur 1547
<< < 2 > >>

PROPOZÍCIE

72. ročník  Národného behu  DEVÍN – BRATISLAVA

Najstaršie atletické podujatie na Slovensku   

14.4.2019                                                                                                                                                                            ang

 MAPA BEHU                                                                                                         RACE GUIDELINES DEVIN-BRATISLAVA

RUN MAP  REGISTRATION

Podmienky účasti Národného behu Devín - Bratislava

• vyplnenie, odovzdanie prihlášky a uhradenie štartovného poplatku
• dobrý zdravotný stav a súhlas so spracovaním osobných údajov pri registrácií
• rešpektovanie týchto propozícii a pravidiel Národného behu Devín – Bratislava a Slovenského atletického zväzu
   (viď www.devin-bratislava.eu, www.starz.sk).

 

Registrácia on-line

Vyplňte váš najlepší dosiahnutý čas z troch predchádzajúcich ročníkov Národného behu Devín - Bratislava. Ak ste sa ho nezúčastnili, uveďte svoj najlepší výkon v minulom roku na 10 km. Na základe týchto údajov vás zaradíme do štartových sektorov. Vstup do štartových sektorov bude umožnený len pretekárom s označením príslušného sektoru na štartovom čísle. Pri registrácií uveďte vybraný spôsob vašej dopravy na štart. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť túto voľbu, za účelom rovnomerného rozloženia pretekárov v autobusoch! On-line registrácia a úhrada zvýhodneného štartovného je možná len do 8.4.2019 do 20:00.

 

Hromadná prihláška

Pri väčšom počte bežcov (minimálne desať členov) z jednej firmy, školy alebo športového klubu odporúčame využiť formu registrácie hromadnou prihláškou. HROMADNÁ PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE XLS. Vyplnenú hromadnú prihlášku zašlite e-mailom na adresu devin@behsity.sk do 2.4.2019.

 

Trasa A          Hlavný beh: Devín – Bratislava, kategórie: M, M40, M50, M60, Ž, Ž35, Ž50, Ž60 a firemný beh. 

                        Organizátor uskutočňuje meranie aj na 11 000 m, tak ako v predchádzajúcich ročníkoch.

                        Štart o 10:00, parkovisko pod hradom Devín. Dĺžka 11 625 m.

 

Trasa B          Malý Devín: kategórie detí do 15 rokov: CH10, CH13, D10, D13, rekreační bežci R a školské tímy. 

                        Štart o 10:00, pod Mostom Lafranconi, Bratislava. Dĺžka 2 800 m.

                        Na štarte trasy B bude umožnené vstúpiť do štartového sektoru len bežcom v kategóriách detí
                        do 15 rokov. Rekreační bežci budú štartovať na konci štartového pola.

 

Cieľ                Spoločný pre trasy A aj B v centre mesta Bratislava – Rázusovo nábrežie (pri Propeleri).

 

Kategórie      Pretekár sa zaraďuje do kategórie podľa roku narodenia. 

 

 Trasa  A, 11 625 m

 Trasa B, 2 800 m

 IPK

 kategória

 rok narodenia    

 IPK

 kategória

 rok narodenia

 M

 muži 16 – 39 rokov

 2003 - 1980

 CH10 

 chlapci  10 – 12 rokov

 2009 - 2007

 M40

 muži 40 – 49 rokov

 1979 - 1970

 CH13

 chlapci  13 – 15 rokov

 2006 - 2004

 M50 

 muži 50 – 59 rokov

 1969 - 1960

 D10

 dievčatá  10 – 12 rokov

 2009 - 2007

 M60

 muži 60 rokov a viac

 1959 a starší

 D13

 dievčatá  13 – 15 rokov

 2006 - 2004

 Ž

 ženy 16 – 34 rokov

 2003 - 1985

 R

 rekreační bežci od 16 rok., mix   

 2003 a starší

 Ž35

 ženy 35 – 49 rokov

 1984 - 1970

 

 

 

 Ž50

 ženy 50 – 59 rokov

 1969 - 1960

 

 

 

 Ž60

 ženy 60 a viac rokov   

 1959 a staršie      

 

 

 

 

Kategória R je špecifická kategória pre bežcov začiatočníkov a rekreačných bežcov, spoločná pre mužov a ženy, na trase B – Malý Devín.

 

Súťaž tímov 

Firemný beh. Organizátor vyhlasuje na trase A súťaž firemných tímov, ktorá je určená firmám a podnikom. Školské tímy. Na trase B – Malý Devín je vyhlásená súťaž základných škôl, osemročných gymnázií a športových klubov (žiaci do 15 rokov). Podmienkou účasti v súťaži tímov je registrácia minimálne piatich bežcov a uvedenie firmy, podniku, školy alebo športového klubu (žiaci do 15 rokov) s rovnakým názvom u všetkých prihlásených pretekárov. Do celkového výsledku v súťaži tímov budú zaradené najlepšie dosiahnuté časy piatich bežcov z každého tímu. Poradie firiem a škôl bude súčasťou výsledkovej listiny. 

  

Štartovné       HLAVNÝ BEH: VŠETKY KATEGÓRIE

                        MALÝ DEVÍN: KATEGÓRIA R

                        15 EUR pre účastníkov prihlásených cez internet s platbou do 8.4.2019.

                        19 EUR pre účastníkov uhrádzajúcich štartovný poplatok v hotovosti.

 

                        MALÝ DEVÍN: KATEGÓRIE DO 15 ROKOV

                        9 EUR pre účastníkov prihlásených cez internet s platbou do 8.4.2019.

                        12 EUR pre účastníkov uhrádzajúcich štartovný poplatok v hotovosti.

 

                        ZŤP: VŠETKY KATEGÓRIE 

                        7 EUR pre držiteľov preukazu ZŤP bez rozdielu spôsobu platby.

 

Spôsob úhrady zvýhodneného štartovného poplatku do 8.4.2019 do 20:00

Platbou cez internet alebo bankovým prevodom s použitím nasledujúcich údajov

IBAN: SK16 0900 0000 0050 2738 6137

SWIFT - BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: číslo vygenerované prihlasovacím systémom (Vaše ID na stránke Behsity)

Špecifický symbol: 140419

Konštantný symbol: 0308

Do poznámky uveďte svoje meno

 

Priradenie platby štartovného so správne vyplnenými údajmi sa zobrazí v štartovej listine podujatia do 5 dní od realizácie platby a súčasne sa zašle potvrdenie na e-mail pretekára. Úhrada štartovného poplatku je nevratná! Zrušenie registrácie alebo nenastúpenie na preteky z akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobil organizátor podujatia, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. Na požiadanie je možné presunúť zaplatené štartovné na inú osobu.

 

Vyzdvihnutie štartového čísla – prezentácia pretekárov registrovaných on-line, platba v hotovosti a

REGISTRÁCIA NA MIESTE

 

11.4. a 12.4.2019 v čase 12:00 - 19:00 na plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava.

Úhrada štartovného po týchto termínoch nie je možná. 

 

Prezentácia pre hromadné prihlášky - ak máte záujem o prevzatie štartových balíčkov pre všetkých štartujúcich z vašej hromadnej prihlášky, uveďte túto požiadavku v hromadnej prihláške aj s menom osoby, ktorá balíčky prevezme.

 

Mimobratislavskí účastníci môžu absolvovať prezentáciu – prevziať si štartové číslo – v deň podujatia v čase 7:00 - 8:00 na Kúpeľnej ulici v Bratislave. Registrácia v deň pretekov nie je možná.

 

Štartové čísla

Na štartovom čísle  bude vyznačené zaradenie bežca do štartového sektora 1 až 4, určeného podľa dosiahnutého času v minulom roku uvedeného pri registrácií. Neuvedenie výkonu znamená automatické zaradenie do 4. sektoru. Pretekári s právom štartu na začiatku štartového poľa, budú zverejnení v predvečer podujatia na webovej stránke www.vos-tpk.sk a na vyvesených zoznamoch na štarte. Súčasťou štartového čísla je elektronický čip na meranie času bežca. Každý pretekár je povinný umiestniť si svoje štartové číslo na vrchnú vrstvu oblečenia viditeľne z čelnej strany a pribehnúť tak až do cieľa pretekov.

 

Doprava na štart

Autobus z Vajanského nábrežia 7:45
Autobus z Vajanského nábrežia 8:15
Autobus z Vajanského nábrežia 8:45
Autobus z Hlavnej stanice ŽSR 8:30 *
Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 8:00 *
Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 8:30 *
Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 9:00 *
Kyvadlová doprava z Devínskej Novej Vsi *

 

UPOZORNENIE: * Voľby označené hviezdičkou sú len pre kategórie hlavného behu so štartom v Devíne a to len pre bežcov, ktorí si už vyzdvihli svoje štartové číslo na plavárni Pasienky, autobus ide priamo na štart – nezachádza na Kúpeľnú ulicu! Doprava na štart je zabezpečená autobusmi Dopravného podniku mesta Bratislava označených plagátom podujatia a pretekári ich môžu využiť bez ohľadu na štartové číslo. Individuálna doprava motorovým vozidlom na štart v Devíne v deň podujatia nie je možná!

 

Šatne 

Autobusy zabezpečia prevoz vecí pretekárov zo štartu do cieľa. Šatstvo je potrebné odovzdať do autobusov označených podľa štartových čísel v čase od 8:00 do 9:45. Ústrižok na označenie batožiny si každý pretekár prevezme súčasne so štartovým číslom. Po dobehnutí do cieľa si svoju batožinu pretekári vyzdvihnú z tých istých autobusov na Vajanského nábreží. Organizátor nepreberá zodpovednosť za cennosti uložené do šatne!

 

Občerstvenie                                    

Na trati hlavného behu – trase A bude zabezpečená voda na 3,5 km (pri kameňolome) a na 7,7 km (pri Riviére). Po prebehnutí cieľom bude k dispozícií voda a občerstvenie formou balíčka, ktorý si pretekári vyzdvihnú na Hviezdoslavovom námestí, na základe odovzdania lístku na občerstvenie.

 

Výsledky       

Oficiálne výsledky sú určované na základe času od výstrelu po prebehnutie cieľom (gun time). Pretekári hlavného behu – trasy A budú mať vo výsledkoch uvedený aj čistý čas na 11 000 m. Výsledky budú zverejnené po podujatí na internetových stránkach www.starz.sk, www.devin-bratislava.eu, http://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/3828, www.behsity.sk. Dosiahnutý výsledok bežca bude zasielaný v deň podujatia vo forme SMS na číslo mobilného telefónu uvedeného v prihláške.  

 

Ceny

Oceňované budú prvé 3 miesta v každej kategórii trofejou a vecnými cenami. Pre kategóriu R sa ceny neudeľujú. Víťazi v absolútnom poradí hlavného behu získajú finančnú odmenu. Oceňovaní budú aj najrýchlejší muž a najrýchlejšia žena so slovenskou štátnou príslušnosťou. Víťazi v súťaži tímov získajú vecné ceny. Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční v deň podujatia cca o 11:30 na Hviezdoslavovom námestí.

 

Šťastné čísla

Žrebovanie šťastných čísel sa uskutoční  priebežne počas programu. Každý účastník zaregistrovaný online s uskutočnenou platbou online alebo bankovým prevodom do 8.4.2019, bude automaticky zaradený do žrebovania. Účastníci, ktorí sa budú registrovať osobne 11.4. a 12.4.2019 na Plavárni Pasienky, príp. budú len online zaregistrovaní (bez uhradenia poplatku), po úhrade štartovného obdržia spolu s dokladom o zaplatení žrebovací lístok, ktorý je potrebné označiť štartovým číslom a vhodiť do osudia počas prezentácie na Plavárni Pasienky alebo na Kúpeľnej ulici. Šťastné čísla budú zverejnené na tabuli umiestnenej na pódiu. Výherca sa pri preberaní výhry musí preukázať svojim štartovým číslom.     

 

Poistenie      

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

 

Prvá pomoc  

Zdravotná služba bude v autobuse za pelotónom bežcov hlavného behu – trasy A, pri Riviére v Karlovej Vsi a v cieli pretekov.

 

Toalety          

Chemické toalety budú zabezpečené na štarte hlavného behu v Devíne i na štarte Malého Devína pod Mostom Lafranconi, súčasne budú zabezpečené i v cieli podujatia. V cieli podujatia sú aj mestské toalety pred budovou Reduty.

 

Protesty        

Protest môže podať každý účastník podujatia s vydaným štartovým číslom hlavnému rozhodcovi do 11:30  v cieli pretekov. Poplatok za podanie protestu je 20 Eur.

 

Štartovný poplatok zahŕňa

• štartové číslo s čipom spolu s ústrižkom na označenie batožiny
• stručné pokyny spolu s ústrižkom na občerstvenie
• občerstvenie na trati a v cieli podujatia
• pamätnú účastnícku medailu
• zaslanie SMS s výsledným časom (pri on-line registrácii s vyplnením čísla mobilného telefónu)
• zabezpečenie prepravy na štart podujatia kyvadlovou dopravou
• zabezpečenie šatní a prepravy batožiny zo štartu do cieľa pretekov
• možnosť výhry hodnotných cien v žrebovaní šťastných čísel
• on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky výsledkov podujatia

 

Riaditeľ pretekov 

Ing. Peter Vojtko,  riaditeľ STaRZ

 

Hlavný rozhodca  

Doc. Dr. Ján Koštial, PhD.

 

Organizátor  

STaRZ - Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

Junácka 4, 831 04  Bratislava 3

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Organizátor si vyhradzuje právo na doplnenie a zmenu propozícií do štartu podujatia. 

 

Kontakty       Web stránka podujatia www.devin-bratislava.eu.

                        Web stránka organizátora www.starz.sk

                        Kontaktný e-mail devin@starz.sk

                        Informácie telefonicky: +421 (0)2 443 734 77

 

Iné formy komunikácie nie sú oficiálnym kontaktom s organizátorom podujatia a organizátor nie je povinný na ne reagovať.

 

PROPOZÍCIE DEVÍN-BRATISLAVA 2019 NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE PDF

 

PODMIENKY ON-LINE REGISTRÁCIE

Podmienkou on-line registrácie na podujatie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení:

-          súhlas s podmienkami portálu Behsity.sk

-          súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Sprostredkovateľ spracovania osobných údajov

Registrácia, časomiera a výsledkový servis: END, spol. s r.o., IČO: 34 120 521, Moravecká 22, Topoľčianky 95193.

 

 

OFICIÁLNE výsledky


http://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/3828

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
56 358 9272 Paulinka SMOLNICKA 00:16:33 00:07:03 Malý Devín - 2 800 m
107 447 9361 Marek BALAŽOVIČ 00:17:54 00:08:24 Malý Devín - 2 800 m
135 528 9264 Jozef LUPTÁČIK 00:19:09 00:09:39 Malý Devín - 2 800 m
156 609 9294 David ŽOVIC 00:21:11 00:11:41 Malý Devín - 2 800 m
35 212 9629 Jozef TURJAN 00:14:44 00:05:14 Malý Devín - 2 800 m
15 65 9485 Juraj KLUČÁR 00:12:31 00:03:00 Malý Devín - 2 800 m
118 407 9309 Jakub PAŠKA 00:17:14 00:07:44 Malý Devín - 2 800 m
124 488 9393 Marta BZDÚŠKOVÁ 00:18:32 00:09:02 Malý Devín - 2 800 m
117 569 9341 Margarétka BRUNCKOVÁ 00:20:02 00:10:31 Malý Devín - 2 800 m
129 650 9781 Nina DANISKOVA 00:23:19 00:13:49 Malý Devín - 2 800 m
26 172 9074 Laura KAČMÁROVÁ 00:14:19 00:04:49 Malý Devín - 2 800 m
2 25 9622 Oliver TEŠOVIČ 00:11:19 00:01:49 Malý Devín - 2 800 m
65 309 9538 Seyed Ehsan MOUSAVI 00:15:59 00:06:29 Malý Devín - 2 800 m
47 147 9053 Oliver JANYIK 00:13:57 00:04:27 Malý Devín - 2 800 m
47 269 9738 Sandra Nina VESELSKÁ 00:15:17 00:05:47 Malý Devín - 2 800 m
30 106 9835 Maxim KLEIBL 00:13:22 00:03:52 Malý Devín - 2 800 m
92 406 9087 Zoltán FARKAŠ 00:17:14 00:07:44 Malý Devín - 2 800 m
61 366 9281 Miriam ZIMANOVÁ 00:16:39 00:07:08 Malý Devín - 2 800 m
112 456 9764 Boris CVIK 00:18:00 00:08:30 Malý Devín - 2 800 m
137 536 9384 Bruno Blair BUČEK 00:19:16 00:09:46 Malý Devín - 2 800 m
<< < 1 > >>

 

 devin-ba-2019-partneri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTATISTIKA PRE Národný beh Devín - Bratislava 2019


Kategória Počet
CH10 chlapci 10–12 rokov 184
CH13 chlapci 13–15 rokov 72
D10 dievčatá 10–12 rokov 144
D13 dievčatá 13–15 rokov 80
M muži do 39 rokov 2893
M40 muži 40–49 rokov 1077
M50 muži 50–59 rokov 304
M60 muži 60 rokov a viac 123
R rekreační bežci od 16 rok., mix 280
Ž ženy do 34 rokov 1112
Ž35 ženy 35–49 rokov 744
Ž50 ženy 50-59 rokov 92
Ž60 ženy 60 a viac rokov 16
Celkový počet7121
Pohlavie Počet
muž 4771
žena 2350
Celkový počet7121
Trať Počet
Malý Devín 576
Velký Devín 6345
Celkový počet6921

2

366

367

368

395

Tímy Počet
Školský tím 2
Firemný tím 364
Školský tím 1
Školský tím 1
Školský tím 27
Celkový počet395

Na tento event je už registrácia uzavretá.

Registrácia skončila: 08.04.2019