OSA XC HONEY MEADOWS 2017


ORGANIZÁTOR:

 

OSA –ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.

 

MIESTO KONANIA:

 

Futbalové ihrisko, Obec Košeca

 

DÁTUM KONANIA:

 

SOBOTA - 07. október 2017

 

 

ŠTARTOVNÉ:

 

Všetky deti bez rozdielu veku a pohlavia, v kategóriách. Usporiadateľ poskytuje zľavu na štartovnom súrodencom:

 

Pri včasnej registrácii online: 4,- EUR / dieťa

Registrácia online pre kategóriu dospelých: 5,- EUR / pár

Online, na webovej adrese: Chcem sa registrovať online

 

Štartovný poplatok zahŕňa:

- Kompletnú usporiadateľskú službu

- Balíček od partnerov podujatia

- Štartovné číslo

- Originálnu pamätnú medailu podujatia (pre prvých 100 prihlásených detí a prvých 25 manželských párov)

 

 

Viac info o preteku: https://www.osaacademy.sk/preteky/osa-travathlon1

      

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF
(21 prihlásených uživateľov)
Nepriradená platba
VS
Meno
Priezvisko
Kat.
Klub
ŠID
41668 Aneta Antalová mini ODR
40062 Aneta Antalová OSA 1 Atletika Dubnica nad Váhom
41678 Samuel Bajčík OSA 3
41679 Alexandra Bajčíková OSA 2
41711 Linda Boďová mini ODR
41627 Martinko Chrastina mini BIKE
41680 Damián Holič mini ODR Cyklisticky klub Vtacnik
41681 Damián Holič mini BIKE
41674 Samuel Krupica OSA 4
41676 Lukas Mrazek OSA 4
41272 Michal Nemeček OSA 3 OSA Športová akadémia
33940 Gabriela Nemečková RODIČ
41712 Filip Pucek mini BIKE OSA
41677 Andrej Šištík mini ODR
41478 Martin Špaček OSA 2 Osa akadémia
41690 Martin Szabo OSA 3
41689 Jakub Szabo OSA 4 ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica
41616 Vivien Ungerová OSA 1
41615 Sofia Ungerová OSA 4
41284 filip zágoršek OSA 1
<< < 1 > >>

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

 

OSA –ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.

Viac info o preteku: https://www.osaacademy.sk/preteky/xc-honey-meadows

 

RIADITEĽ PRETEKOV:

 

GAZDÍK Adrián

 

MIESTO KONANIA:

 

Honey Meadows, (ex – Salaš) Nová Dubnica

 

DÁTUM KONANIA:

 

SOBOTA - 22. júl 2017

 

TRASY:

 

300m, 600m - preteky pre najmenšie deti (2012 a mladší)

1200m - trasa pre vekovú kategóriu 6 ročných detí, ktoré si už trochu trúfajú ...

2400m – trasa pre vekovú kategóriu 7 - 8 ročných

4000m – trasa pre vekovú kategóriu 9 - 10 ročných

6000m – trasa pre vekovú kategóriu 11 - 12 ročných

 

Pretekári súťažia na vzdialenosť podľa svojej vekovej kategórie. V každej kategórii zvlášť chlapci a dievčatá (počet pretekárov v každej kategórii – minimálne 4, inak má usporiadateľ právo preteky kategórie zrušiť).

 

KATEGÓRIE:

 

  Kategórie     Vzdialenosti     Ročníky narodenia  
  OSA mini - odrážadlá     300m ... 0,5 okruh (600 m)     2012 a mladší  
  OSA mini - BIKE     600m ... 1x okruh (600 m)     2012 a mladší  
OSA 1     1200m ... 2x okruh (600 m)     2011  
OSA 2     2400m ... 4x okruh (600 m)     2010 – 2009  
OSA 3     4000m ... 4x okruh (1000 m)     2008 – 2007  
OSA 4     6000m ... 6x okruh (1000 m)     2006 – 2005  

 

 ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 

 • - 08:30 – 11:30 ..... Prezentácia na preteky, Výdaj štartovných čísiel

 

 • - 08:00 – 09:45 ..... Voľný tréning na trati

 

 • - 10:00 – 12:00 ..... ŠTART, Preteky jednotlivých kategórií

 

 • - 13:00 – 13:30 ..... Vyhlásenie víťazov a výsledkov

 

 • - 13:30 – 13:45 ..... Záver podujatia

 

Pretekári sa musia prezentovať tak, aby sa mohli dostatočne pripraviť a včas doraziť na ŠTART. Prezentácia končí maximálne 30 minút pred štartom každej kategórie !!!

 

ORGANIZÁCIA NA ŠTARTE:

 

Štartovné čísla budú vydávané na základe poradia, podľa toho ako sa kto prihlási, od najmenšieho po najväčšie. Štartovné číslo bude pridelené až po uhradení štartovného poplatku. Pri štarte kategórie OSA mini môžu byť na štarte aj rodičia s deťmi, avšak len na konci štartového koridoru a/alebo podľa usmernenia organizátorom podujatia.

 

Pretekári sa budú radiť vždy na štartovej čiare a za ňou, podľa postupnosti štartovných čísel od najnižšieho po najvyššie. Radenie štartujúcich si bude na mieste organizovať usporiadateľ podľa štartovej listiny. Deti budú podľa čísla vyvolávané štartérom a postupne radené do koridoru. Radenie bude prebiehať vždy 10 minút pred štartom každej kategórie.

 

ŠTARTOVNÉ:

 

Všetky deti bez rozdielu veku a pohlavia, v kategóriách. Usporiadateľ poskytuje zľavu na štartovnom súrodencom:

 

Pri včasnej registrácii online: 4,- EUR / dieťa

 

Na mieste podujatia: 5,- EUR / dieťa

 

Štartovný poplatok zahŕňa:

- Kompletnú usporiadateľskú službu

- Balíček od partnerov podujatia

- Štartovné číslo

- Originálnu pamätnú medailu podujatia (pre prvých 100 prihlásených detí)

 

PLATBA ŠTARTOVNÉHO:

 

Online, na webovej adrese: Chcem sa registrovať online

Na mieste podujatia: V registračnom stane organizátora

 

PRIHLÁŠKY:

 

Online, na webovej adrese: Chcem sa registrovať online

Na mieste pri prezentácii účastníka. Registrácia bude platná až po vyplnení prihlášky a zaplatení štartovného poplatku.

Potvrdená bude pridelením štartovného čísla.

 

CENY:

 

 • - V každej kategórii obdržia prví traja umiestnení pretekári medailu alebo pohár a diplom.

 

 • - Prvých 100 prihlásených detí obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.

 

ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE:

 

 • - Za štartujúce deti nesie plnú zodpovednosť ich zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri registrácii písomný súhlas zákonného zástupcu – podpis.

 

 • - Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť, vrátane pripravenosti na preteky.

 

 • - Usporiadateľ nehradí škody vzniknuté na majetku a zdraví vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.

 

 • - Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých kontrolných stanovíšť bez akejkoľvek fyzickej pomoci.

 

 • - Reklamáciu výsledkov uvedených na internete je možné uplatniť e-mailom u zodpovednej osoby, a to v termíne do 10.08.2017

 

 

UPOZORNENIE:

 

Preteky sa konajú za každého počasia. Lesná časť pretekov sa beží po nespevnenej komunikácii a lesnom turistickom chodníku.

 

osa-salasmi

 

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
Žiadné záznamy

 

 

osa-salasmi                          

ŠTATISTIKA PRE OSA XC HONEY MEADOWS 2017


Kategória Počet
OSA 1 3
OSA 2 2
OSA 3 3
OSA 4 4
OSA mini - BIKE 3
OSA mini - ODR 4
RODIČ (bezplatne) 2
Celkový počet21
Pohlavie Počet
muž 14
žena 7
Celkový počet21

Na tento event je už registrácia uzavretá.

Registrácia skončila: 21.07.2017