OSA Nočný beh mestom 2019


ORGANIZÁTOR:

 

OSA –ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.

 

MIESTO KONANIA:

 

Mierové námestie – SEVER, Nová Dubnica

 

DÁTUM KONANIA:

 

SOBOTA – 17. august 2019

 

ŠTARTOVNÉ:

 

Všetky detské disciplíny (OSA mini – OSA 4):

 

 • Na mieste podujatia: 5,- EUR / dieťa
 • Pri včasnej registrácii online do 15.08.2019: 4,- EUR / dieťa
 • Členovia OSA Športovej akadémie: 1,- EUR / dieťa

 

Usporiadateľ poskytuje zľavu na štartovnom súrodencom v detských kategóriách:

 

2 súrodenci:

 

 • Na mieste podujatia: 4,- EUR / dieťa
 • Pri včasnej registrácii online do 15.08.2019: 3,50€ / dieťa

 

3 súrodenci:

 

 • Na mieste podujatia: 3,00€ / dieťa
 • Pri včasnej registrácii online do 15.08.2019: 3,00€ / dieťa

 

HOBBY a HARD:

 

 • Na mieste podujatia: 8,- EUR / osoba
 • Pri včasnej registrácii online do 15.08.2019: 6,- EUR / osoba

 

Online, na webovej adrese: Chcem sa registrovať online

 

Štartovný poplatok zahŕňa:

- Kompletnú usporiadateľskú službu

- Balíček od partnerov podujatia

- Štartovné číslo

Originálnu pamätnú medailu podujatia

(pre prvých 200 prihlásených detí a 50 prihlásených pretekárov ostatných kategórií)

 

 

 

 

Viac info o preteku: https://www.osaacademy.sk/preteky/osa-nocny-beh-mestom/

 

                           

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF
(105 prihlásených uživateľov)
Nepriradená platba
VS
Meno
Priezvisko
Kat.
Klub
ŠID
61153 Eva Pršková HOBBY
61126 Kristián Hužovič OSA 2
61129 Damien Hužovič mimi
61122 Adam Sarközi OSA 2 OSA academy
61119 Jiří Burget HARD Nová Dubnica
61120 Filip Kadlečík OSA 1
61118 Michaela Némethová mimi
61115 Isabell Trochanová mimi
39823 Ella Trochanová OSA 1
61112 Peter Kňažek HARD
61111 Vanesa Šatková OSA 4
61110 Sebastian Janík OSA 1
59717 Timea Timeová OSA 2
61103 Alex Gunar OSA 1
50711 Oliver Ďuroška mimi OSA sport academy
61099 David Ťazim OSA 2
61094 Natália Kutejová OSA 1
61093 Klarka Kutejová OSA 2
61067 Lucia Hladka mimi
61066 Patrik Hladky OSA 2
<< < 1 > >>

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

 

OSA –ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.

Viac info o preteku: https://www.osaacademy.sk/preteky/osa-nocny-beh-mestom/

 

 

RIADITEĽ PRETEKOV:

 

GAZDÍK Adrián

 

MIESTO KONANIA:

 

Mierové námestie – SEVER, Nová Dubnica

 

DÁTUM KONANIA:

 

SOBOTA – 17. august 2019

 

TRASY:

 

150m, 300m – preteky pre najmenšie deti
600m, 900m, 1200m  –  trasy v kategóriách OSA CHALLENGE 2019 (ročníky 2012 – 2007)
„HOBBY“ … 3000m – trasa pre všetkých, čo si radi len tak zabehajú ….
„HARD“ ….. 6000m – trasa pre všetkých, čo to myslia s pohybom aspoň trošku vážne…

Pretekári  súťažia na vzdialenosť podľa svojej vekovej kategórie. V každej kategórii zvlášť chlapci a dievčatá (počet pretekárov  v každej kategórii – minimálne 4, inak má usporiadateľ právo preteky kategórie zrušiť).

 

Preteky sa konajú bez oficiálnej časomiery, t.z. nemeriame čas. Poradie sa určuje podľa toho, ako pretekári postupne prebehnú cieľovou čiarou.

 

KATEGÓRIE:

 

  Kategórie     Vzdialenosti     Ročníky narodenia     Predpokladaný štart  
  OSA mini     150m     2014  a mladší     21:00  
  OSA 1     300m     2013    21:10  
  OSA 2       600m       2012 – 2011     21:20  
  OSA 3     900m     2010 – 2009     21:30  
  OSA 4     1200m     2008 – 2007     21:40  
  HOBBY     3000m     2006 a starší     22:00  
HARD 6000m 2006 a starší 22:30

 

 ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 - 19:00 – 20:30 ….. Prezentácia na preteky, Výdaj štartovných čísiel

 

 - 21:00 – 22:30 ….. ŠTART, Preteky jednotlivých kategórií

 

 - 23:00 – 00:00 ….. Vyhlásenie víťazov a výsledkov

 

 - 00:00 – 00:30 ….. Záver podujatia

 

 

Pretekári sa musia prezentovať tak, aby sa mohli dostatočne pripraviť a včas doraziť na ŠTART. Prezentácia končí maximálne 15 minút pred štartom každej kategórie !

 

 

ORGANIZÁCIA NA ŠTARTE:

 

Štartovné čísla budú vydávané na základe  poradia, podľa toho ako sa kto prihlási, od najmenšieho po najväčšie. Štartovné číslo bude pridelené až po uhradení štartovného poplatku. Pri štarte kategórie OSA mini môžu byť na štarte aj rodičia s deťmi, avšak len na konci štartového koridoru a/alebo podľa usmernenia organizátorom podujatia.

 

Pretekári sa budú radiť vždy na štartovej čiare a za ňou, podľa postupnosti štartovných čísel od najnižšieho po najvyššie. Radenie štartujúcich si bude na mieste organizovať usporiadateľ podľa štartovej listiny. Deti budú podľa čísla vyvolávané štartérom a postupne radené do koridoru. Radenie bude prebiehať vždy 10 minút pred štartom každej kategórie.

 

ŠTARTOVNÉ:

 

Všetky detské disciplíny (OSA mini – OSA 4):

 

 • Na mieste podujatia: 5,- EUR / dieťa
 • Pri včasnej registrácii online do 15.08.2019: 4,- EUR / dieťa
 • Členovia OSA Športovej akadémie: 1,- EUR / dieťa

 

Usporiadateľ poskytuje zľavu na štartovnom súrodencom v detských kategóriách:

 

2 súrodenci:

 

 • Na mieste podujatia: 4,- EUR / dieťa
 • Pri včasnej registrácii online do 15.08.2019: 3,50€ / dieťa

 

3 súrodenci:

 

 • Na mieste podujatia: 3,00€ / dieťa
 • Pri včasnej registrácii online do 15.08.2019: 3,00€ / dieťa

 

HOBBY a HARD:

 

 • Na mieste podujatia: 8,- EUR / osoba
 • Pri včasnej registrácii online do 15.08.2019: 6,- EUR / osoba

 

Štartovný poplatok zahŕňa:

- Kompletnú usporiadateľskú službu

- Balíček od partnerov podujatia

- Štartovné číslo

- Originálnu pamätnú medailu podujatia

(pre prvých 200 prihlásených detí a 50 prihlásených pretekárov ostatných kategórií)

 

 

 

PLATBA ŠTARTOVNÉHO:

 

Online, na webovej adrese: Chcem sa registrovať online

Na mieste podujatia: V registračnom stane organizátora

 

CENY:

 

 - V každej kategórii obdržia prví traja umiestnení pretekári medailu a diplom.

 

 - Prvých 200 prihlásených detí obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.

 

-  Prvých 50 prihlásených pretekárov ostatných kategórií obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.

 

 

 

ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE:

 

 - Za štartujúce deti nesie plnú zodpovednosť ich zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri registrácii písomný súhlas zákonného zástupcu – podpis.

 - Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť, vrátane pripravenosti na preteky.

 - Usporiadateľ má právo zmeniť časový harmonogram štartu jednotlivých kategórií na základe zmeny podmienok, či počtu prihlásených pretekárov. Časový harmonogram je povinný sledovať si každý pretekár sám.

 - Usporiadateľ nehradí škody vzniknuté na majetku a zdraví vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.

 - Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých kontrolných stanovíšť bez akejkoľvek fyzickej pomoci.

 - Reklamáciu výsledkov uvedených na internete je možné uplatniť e-mailom u zodpovednej osoby, a to v termíne do 30.08.2019

 - Otázky k pretekom radi zodpovieme e-mailom: info@osaacademy.sk

 

UPOZORNENIE:

 

- Preteky sa konajú za každého počasia!

 

- Časť pretekov sa beží počas bežnej cestnej premávky na miestnej komunikácii. Pretekári tak musia zohľadniť tento fakt a prispôsobiť sa podmienkam  dopravy. Usporiadateľ zabezpečí maximálny komfort pre pretekárov v kooperácii s dotknutými subjektami.

 

 

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
Žiadné záznamy

ŠTATISTIKA PRE OSA Nočný beh mestom 2019


Kategória Počet
HARD 4
HOBBY 10
OSA 1 21
OSA 2 26
OSA 3 6
OSA 4 6
OSA mini 24
RODIČ (bezplatne) 8
SRANDATHLON 0
Celkový počet105
Pohlavie Počet
muž 57
žena 48
Celkový počet105

Na tento event je už registrácia uzavretá.

Registrácia skončila: 15.08.2019