Svätoštefanský beh 2018


Svätoštefanský beh

IV. ročník

Tvrdošovce, sobota 25. augusta 2018

http://www.svatostefanskybeh.sk

 

Kategórie:                            

A – Muži od 20 do 39 rokov                              5000 m

B – Muži od 40 do 49 rokov                              5000 m

C – Muži nad 50 rokov                                      5000 m

D – Ženy od 20 do 39 rokov                              5000 m

E – Ženy od 40 do 49 rokov                               5000 m

F – Ženy nad 50 rokov                                       5000 m

 

Rámcové preteky:               

 G – Dorastenci, od 16 do 19 rokov                     1700 m

H – Dorastenky, od 16 do 19 rokov                   1700 m

I – Starší žiaci, od 10 do 15 rokov                     1000 m

J – Staršie žiačky, od 10 do 15 rokov                 1000 m

K – Mladší žiaci, od 6 do 9 rokov                        400 m 

L – Mladšie žiačky, od 6 do 9 rokov                    400 m

M – Predškolský vek, od 4 do 5 rokov                 150 m

N – Deti 1-3 rokov                                                 20 m

 

Registrácia na www.behsity.sk do 21.8.2018

 

Prezentácia:  

Kultúrny dom na Obchodnej ulici v Tvrdošovciach v deň pretekov od 9:00

 

Organizátor:  

OZ Sport Friends Tvrdošovce 2013; Železničná 65, Tvrdošovce, 941 10; IČO: 42334977; DIČ: 2023810789

 

Informácie:                           

Mgr. Dárius Major, e-mail: darius.major@yahoo.com

Ing. Marian Batyka, e-mail: mbatkes@gmail.com
ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF
Všetci A B D E G H I J K L M N F C
(134 prihlásených uživateľov)
Nepriradená platba
VS
Meno
Priezvisko
Kat.
Klub
ŠID
52726 Pavol Belovič A
42668 Mária Lóciová Pappová D PAPIRON KLUB
52724 Alzbetka Uhrakova N
52711 Katarína Tóthová D
28644 Adam Klbik G BK Duslo
15769 Anton Klbik C BK Duslo
3610 Martin Handlovič A IRUN
52704 Matúš Maniš K
52703 Klaudia Bystrická H
52702 Tomáš Slamenka G
51388 Peter Užák A ŠK Sokol Jasová
29649 Marcela Brunaiová E
52694 David Brunai K OCR Nitra
15760 Peter Brunai B BK DUSLO
52693 Arnold Petrécs A
52692 Peter Bogdány B
42042 Peter Bogdány K
52689 Pavol Belovič G BK Tvrdošovce
52687 Jakub Slamenka K
52686 Michal Slamenka K
<< < 2 > >>

PROPOZÍCIE

Občianske združenie SPORT FRIENDS Tvrdošovce 2013 a Bežecký klub Tvrdošovce v spolupráci s obcou Tvrdošovce usporiadajú IV. ročník cestného behu Svätoštefanský beh.

 

Organizačný štáb:                

Generálny riaditeľ pretekov:                Ing. Marián Batyka

Riaditeľ pretekov:                                  Ing. Marián Tóth

Predseda organizačného výboru:          Mgr. Dárius Major

 

Kategórie:                            

A – Muži od 20 do 39 rokov                              5000 m

B – Muži od 40 do 49 rokov                              5000 m

C – Muži nad 50 rokov                                      5000 m

D – Ženy od 20 do 39 rokov                              5000 m

E – Ženy od 40 do 49 rokov                               5000 m

F – Ženy nad 50 rokov                                       5000 m

 

Rámcové preteky:               

G – Dorastenci, od 16 do 19 rokov                     1700 m

H – Dorastenky, od 16 do 19 rokov                   1700 m

I – Starší žiaci, od 10 do 15 rokov                     1000 m

J – Staršie žiačky, od 10 do 15 rokov                 1000 m

K – Mladší žiaci, od 6 do 9 rokov                        400 m 

L – Mladšie žiačky, od 6 do 9 rokov                    400 m

M – Predškolský vek, od 4 do 5 rokov                 150 m

N – Deti 1-3 rokov                                                 20 m

 

Zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúce na základe stanoveného veku v deň pretekov.

Po zaplatení štartovného poplatku sa môžu aj pretekári z nižších kategórií zúčastniť hlavného behu.

Minimálny vek účastníka hlavného behu musí byť 16 rokov.

 

Štart kategórií:

10:00 – N

10:05 – M

10:10 – K + L

10:20 – G + H + I + J

10:40 – A + B + C + D + E + F

 

Registrácia a prezentácia:

online do 21.8. 2018 prostredníctvom svatostefanskybeh.sk

osobne v sobotu 25.08.2018 od 09:00 do 10:00 hod. v mieste konania podujatia. 

 

Štartovné:

Dospelí – 5 €

Deti a dorast – zdarma

Členovia OZ Sport Friends Tvrdošovce 2013 - zdarma

 

Zaplatenie štartovného:

1. Osobne – do 24.8.2018 u Ing. Mariana Batyku alebo Mgr. Dáriusa Majora.

2. V deň pretekov pri registrácii účastníkov.

 

Výsledky:

Meranie pomocou čipov zabezpečuje Časomiera Kril. Čip tvorí súčasť štartovného čísla. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla alebo časového čipu pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo sa vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie.

Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie bude po skončení všetkých behov pred Obecným domom.

Pretekári budú zaradení do výsledkovej listiny podľa "gun startu" (oficiálny čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

 

Ceny:

1) Kategórie A, B, C, D, E a F

víťaz získava trofej; medaile a vecné ceny získavajú prví traja pretekári.

 

2) Kategórie G, H, I a J

medaile a vecné ceny získavajú prví traja pretekári.

 

3) Kategórie K, L, M a N

každý účastník získava sladký balík.

 

4) Špeciálne ocenenie – „Najlepší Tvrdošovčan“ a „Najlepšia Tvrdošovčanka“

                                    víťaz získava trofej a vecné ceny.

                                   

5) Špeciálne ocenenie – „Najrýchlejší bežecký pár“

                                   víťazný pár získava trofej a vecné ceny.

 

Všetci účastníci získavajú pamätný diplom.

Každý pretekár z hlavných kategórií obdrží ešte kupón do tomboly.

Po zaplatení štartovného poplatku sa môžu aj pretekári z nižších kategórií zúčastniť hlavného behu.                              

 

Popis trate:

Päťkilometrový zvlnený, asfaltový okruh v uliciach Tvrdošoviec. Preteká sa za čiastočne regulovanej cestnej premávky.

Trať má platnú certifikáciu premerania SAZ.

 

Občerstvenie:

Pitný režim zabezpečený usporiadateľom.

 

Zdravotná služba:

Lekárska pomoc je zabezpečená počas celého preteku v priestoroch štartu.

 

Doprava

Na vlastné náklady; parkovanie – parkovací priestor v blízkosti Obecného domu.

 

WC

K dispozícii v budove Obecného domu.

 

Organizátor:  

OZ Sport Friends Tvrdošovce 2013; Železničná 65, Tvrdošovce, 941 10; IČO: 42334977; DIČ: 2023810789

 

Informácie:

Mgr. Dárius Major, e-mail: darius.major@yahoo.com

Ing. Marian Batyka, e-mail: mbatkes@gmail.com

 

Upozornenie:

Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi usporiadateľov.

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia.

Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla alebo časového čipu pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo sa vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie.

Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia).

 

PODMIENKY ON-LINE REGISTRÁCIE

Samostatne sa registrovať na podujatie môžu len osoby od veku 16 rokov. Mladšie osoby môže registrovať na podujatie len ich zákonný zástupca. Podmienkou on-line registrácie na podujatie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení:

-          súhlas s podmienkami portálu Behsity.sk

-          súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Sprostredkovateľ spracovania osobných údajov

On-line registrácia: Quinta Essentia, s.r.o., IČO: 35 797 215, Fadruszova 11, Bratislava 841 05

Kontakt info@behsity.sk

 

OFICIÁLNE výsledky


http://svatostefanskybeh.sk/index.php/propozicie/vysledky

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
Žiadné záznamy

ŠTATISTIKA PRE Svätoštefanský beh 2018


Kategória Počet
Deti, 1-3 rokov 2
Dorastenci, od 16 do 19 rokov 10
Dorastenky, od 16 do 19 rokov 2
Mladší žiaci, od 6 do 9 rokov 8
Mladšie žiačky, od 6 do 9 rokov 2
Muži nad 50 rokov 11
Muži od 20 do 39 rokov 32
Muži od 40 do 49 rokov 14
Predškolský vek, od 4 do 5 rokov 4
Starší žiaci, od 10 do 15 rokov 8
Staršie žiačky, od 10 do 15 rokov 3
Ženy nad 50 rokov 2
Ženy od 20 do 39 rokov 22
Ženy od 40 do 49 rokov 14
Celkový počet134
Pohlavie Počet
muž 86
žena 48
Celkový počet134

Na tento event je už registrácia uzavretá.

Registrácia skončila: 23.08.2018