Svätoštefanský beh 2019


Svätoštefanský beh

V. ročník

Tvrdošovce, sobota 24. augusta 2019

http://www.svatostefanskybeh.sk

 

Kategórie:                            

A – Muži od 20 do 39 rokov                              5000 m

B – Muži od 40 do 49 rokov                              5000 m

C – Muži nad 50 rokov                                      5000 m

D – Ženy od 20 do 39 rokov                              5000 m

E – Ženy od 40 do 49 rokov                               5000 m

F – Ženy nad 50 rokov                                       5000 m

 

Rámcové preteky:               

 G – Dorastenci, od 16 do 19 rokov                     1700 m

H – Dorastenky, od 16 do 19 rokov                   1700 m

I – Starší žiaci, od 10 do 15 rokov                     1000 m

J – Staršie žiačky, od 10 do 15 rokov                 1000 m

K – Mladší žiaci, od 6 do 9 rokov                        400 m 

L – Mladšie žiačky, od 6 do 9 rokov                    400 m

M – Predškolský vek, od 4 do 5 rokov                 150 m

N – Deti 1-3 rokov                                                 20 m

 

Zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúce na základe stanoveného veku v deň pretekov.

Po zaplatení štartovného poplatku sa môžu aj bežci z nižších kategórií zúčastniť hlavného behu.

Minimálny vek účastníka hlavného behu musí byť 16 rokov.

 

Registrácia na www.behsity.sk do 21.8.2019

 

Štartovné:                                           

Dospelí5€ pre vopred registrovaných bežcov. Platbu treba uskutočniť do 21.8.2019 na bankový účet

                SK06 0900 0000 0050 4467 2784 (do platby uviesť celé meno registrovaného). 

                 Registrácia je platná iba po prijatí platby štartovného.

                 Platba štartovného je možná aj osobne u Ing. Mariána Batyku alebo Mgr. Dáriusa Majora.

             – 7€ v hotovosti na mieste registrácie v deň pretekov                                           

Deti a dorast – zadarmo

Členovia OZ Sport Friends Tvrdošovce 2013 – zadarmo

 

Prezentácia:  

Kultúrny dom na Obchodnej ulici v Tvrdošovciach v deň pretekov od 9:00

 

Organizátor:  

OZ Sport Friends Tvrdošovce 2013; Železničná 65, Tvrdošovce, 941 10; IČO: 42334977; DIČ: 2023810789

 

Informácie:                           

Mgr. Dárius Major, e-mail: darius.major@yahoo.com

Ing. Marian Batyka, e-mail: mbatkes@gmail.com
ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF
Všetci A B D E G H I J K L M N F C
(104 prihlásených uživateľov)
Nepriradená platba
VS
Meno
Priezvisko
Kat.
Klub
ŠID
41964 Gabriel Boroš A Hasiči Nové Zámky
14094 Dárius Major A AK Tvrdošovce
60619 Dominik Sütő A FNsP Nové Zámky
46134 Martin Harmat A
15166 Peter Podymak A
61433 Tomas Marusic A
42062 Lukas Kochan A Parada Fly NR
52642 Branislav Jurík A
61080 Gabriel Švajda A #ajlavrun
3610 Martin Handlovič A IRUN
42712 Norbert Vizvári A NRM runteam
61415 Miloš Hupko A MESA
50594 Igor Švec A
61337 Martin Hudec A OcÚ Dolný Pial
46126 Dominik Garai A
60997 Marek Ostruzlik A
28229 Ladislav Lőrincz A
42910 Lukas Hanzlik A BeeeH
60766 Csaba Bíróczi A
60905 Arnold Petrécs A
<< < 1 > >>

PROPOZÍCIE

Občianske združenie SPORT FRIENDS Tvrdošovce 2013

a Atletický klub Tvrdošovce v spolupráci s obcou Tvrdošovce 

usporiadajú V. ročník cestného behu Svätoštefanský beh.

 

Hlavní funkcionári:                

Generálny riaditeľ pretekov:                Ing. Marián Batyka

Riaditeľ pretekov:                                  Ing. Marián Tóth

Predseda organizačného výboru:      Mgr. Dárius Major

 

Kategórie:                            

A – Muži od 20 do 39 rokov                              5000 m

B – Muži od 40 do 49 rokov                              5000 m

C – Muži nad 50 rokov                                      5000 m

D – Ženy od 20 do 39 rokov                              5000 m

E – Ženy od 40 do 49 rokov                               5000 m

F – Ženy nad 50 rokov                                       5000 m

 

Rámcové preteky:               

G – Dorastenci, od 16 do 19 rokov                     1700 m

H – Dorastenky, od 16 do 19 rokov                   1700 m

I – Starší žiaci, od 10 do 15 rokov                     1000 m

J – Staršie žiačky, od 10 do 15 rokov                 1000 m

K – Mladší žiaci, od 6 do 9 rokov                        400 m 

L – Mladšie žiačky, od 6 do 9 rokov                    400 m

M – Predškolský vek, od 4 do 5 rokov                 150 m

N – Deti 1-3 rokov                                                 20 m

 

Zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúce na základe stanoveného veku v deň pretekov.

Po zaplatení štartovného poplatku sa môžu aj pretekári z nižších kategórií zúčastniť hlavného behu.

Minimálny vek účastníka hlavného behu musí byť 16 rokov.

 

Štart kategórií:

10:00 – N

10:05 – M

10:10 – K + L

10:20 – G + H + I + J

10:40 – A + B + C + D + E + F

 

Registrácia a prezentácia:

online do 21.8. 2019 prostredníctvom svatostefanskybeh.sk

osobne v sobotu 24.08.2019 od 09:00 do 10:00 hod. v mieste konania podujatia. 

 

Štartovné:                                           

Dospelí – 5€ pre vopred registrovaných bežcov. Platbu treba uskutočniť do 21.8.2019 na bankový účet

                SK06 0900 0000 0050 4467 2784 (do platby uviesť celé meno registrovaného). 

                 Registrácia je platná iba po prijatí platby štartovného.

                 Platba štartovného je možná aj osobne u Ing. Mariána Batyku alebo Mgr. Dáriusa Majora.

             – 7€ v hotovosti na mieste registrácie v deň pretekov                                           

Deti a dorast – zadarmo

Členovia OZ Sport Friends Tvrdošovce 2013 – zadarmo

 

Výsledky:

Meranie pomocou čipov zabezpečuje Časomiera Kril. Čip tvorí súčasť štartovného čísla. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla alebo časového čipu pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo sa vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie.

Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie bude po skončení všetkých behov pred Obecným domom.

Pretekári budú zaradení do výsledkovej listiny podľa "gun startu" (oficiálny čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

 

Ceny:

1) Kategórie A, B, C, D, E a F

víťaz získava trofej; medaile a vecné ceny získavajú prví traja pretekári.

 

2) Kategórie G, H, I a J

medaile a vecné ceny získavajú prví traja pretekári.

 

3) Kategórie K, L, M a N

každý účastník získava sladký balík.

 

4) Špeciálne ocenenie – „Najlepší Tvrdošovčan“ a „Najlepšia Tvrdošovčanka“

                                    víťaz získava trofej a vecné ceny.

Ocenenie získava muž/žena s najrýchlejším časom, ktorí aktívne žijú v Tvrdošovciach.

 

5) Špeciálne ocenenie – „Najrýchlejší bežecký pár“

                                   víťazný pár získava trofej a vecné ceny.

Do kategórie sa môže prihlásiť hocijaký pár (muž+žena). Na základe súčtu časov obidvoch pretekárov sa vyhodnotí najrýchlejší pár.

 

Všetci účastníci získavajú pamätný diplom.

Štartovné čísla sú zároveň lístkami do tomboly.

Po zaplatení štartovného poplatku sa môžu aj pretekári z nižších kategórií zúčastniť hlavného behu.                              

 

Popis trate:

Päťkilometrový zvlnený, asfaltový okruh v uliciach Tvrdošoviec. Preteká sa za čiastočne regulovanej cestnej premávky.

Trať má platnú certifikáciu premerania SAZ.

 

Občerstvenie:

Pitný režim zabezpečený usporiadateľom.

 

Zdravotná služba:

Lekárska pomoc je zabezpečená počas celého preteku v priestoroch štartu.

 

Doprava

Na vlastné náklady; parkovanie – parkovací priestor v blízkosti Obecného domu.

 

WC

K dispozícii v budove Obecného domu.

 

Parkovanie

V blízkosti Obecného domu sa nachádza niekoľko parkovacích miest.

 

Organizátor:  

OZ Sport Friends Tvrdošovce 2013; Železničná 65, Tvrdošovce, 941 10; IČO: 42334977; DIČ: 2023810789

 

Informácie:

Mgr. Dárius Major, e-mail: darius.major@yahoo.com

Ing. Marian Batyka, e-mail: mbatkes@gmail.com

 

Upozornenie:

Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi usporiadateľov.

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia.

Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla alebo časového čipu pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo sa vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie.

Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia).

 

PODMIENKY ON-LINE REGISTRÁCIE

Samostatne sa registrovať na podujatie môžu len osoby od veku 16 rokov. Mladšie osoby môže registrovať na podujatie len ich zákonný zástupca. Podmienkou on-line registrácie na podujatie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení:

-          súhlas s podmienkami portálu Behsity.sk

-          súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Sprostredkovateľ spracovania osobných údajov

On-line registrácia: Quinta Essentia, s.r.o., IČO: 35 797 215, Fadruszova 11, Bratislava 841 05

Kontakt info@behsity.sk

 

OFICIÁLNE výsledky


http://svatostefanskybeh.sk/index.php/propozicie/vysledky

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
Žiadné záznamy

ŠTATISTIKA PRE Svätoštefanský beh 2019


Kategória Počet
Deti, 1-3 rokov 0
Dorastenci, od 16 do 19 rokov 3
Dorastenky, od 16 do 19 rokov 5
Mladší žiaci, od 6 do 9 rokov 4
Mladšie žiačky, od 6 do 9 rokov 0
Muži nad 50 rokov 12
Muži od 20 do 39 rokov 24
Muži od 40 do 49 rokov 13
Predškolský vek, od 4 do 5 rokov 5
Starší žiaci, od 10 do 15 rokov 3
Staršie žiačky, od 10 do 15 rokov 4
Ženy nad 50 rokov 3
Ženy od 20 do 39 rokov 17
Ženy od 40 do 49 rokov 11
Celkový počet104
Pohlavie Počet
muž 60
žena 44
Celkový počet104

Na tento event je už registrácia uzavretá.

Registrácia skončila: 21.08.2019