Zápolenie sv. Urbana


Vinohradnícky oberačkový prekážkový beh

 

Zábavný a súčasne fyzicky náročný beh spojený s prekonávaním prírodných alebo umelých prekážok. Tri úrovne trate vytvorené pre tri vekové skupiny zaručujú zábavu i preverenie fyzických síl účastníkov. Súčasťou akcie je sprievodný program pre najmenších, občerstvenie a ukážka prác vo vinici a vinárstve. Celá súťaž je vedená tematický v spojitosti s históriou a súčasnosťou vinohradníctva a vinárstva v Bratislave. Akcia má byť podujatím pre domácich pretekárov, jej hlavnou úlohou je zábava a zlepšenie vzťahov v susedskej komunite obyvateľov mestských častí Nové Mesto a Rače. Aj keď má akcia komunitný charakter, nevylučuje sa účasť pretekárov z celého Slovenska, či zo zahraničia.

 

Dátum konania

29.9.2018

 

Miesto konania

Areál PD Bratislava – Vinohrady, Račianska 151, Bratislava

 

On-line registrácia do 27.9.2018 20:00 na stránke www.behsity.sk

Registrácia je možná aj na mieste, počas prezentácie bežcov.

 

Prezentácia – prevzatie štartového balíčka a registrácia na mieste

29.9.2018 od 7:30 hod do 30 min pred štartom príslušnej kategórie.

 

Harmonogram

9:00 – 10:00           Štarty detí podľa kategórií

10:00 – 12:00         Štarty juniorov a dospelých

Cca 13:00                Vyhlásenie víťazov

 

Harmonogram podujatia môže byť upravený podľa počtu prihlásených pretekárov!

 

Sprievodný program

Program bude doplnený o pútavé podujatia pre deti aj dospelých

- rodičia vyprešujte deťom hroznovú šťavu

- divadlo na tému práce vo vinohrade, odháňanie škodcov, ošetrovanie viniča

- potiahnutie traktora a iné

 

Pre každého každý účastníka je pripravený bohatý vinársky štartový balíček občerstvenie v podobe gulášu v cieli a ďalšie benefity od partnerov podujatia.

 

Organizátor

PD Bratislava - Vinohrady

 

Usporiadateľ

OZ Beh si ty

info@behsity.sk

 

 

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF
(3 prihlásení uživatelia)
Nepriradená platba
VS
Meno
Priezvisko
Kat.
Klub
ŠID
4025 Michal Fajta M
27 Miloš Zágoršek M Beh si ty
11469 Pavol Sovič M Rýchle šípy

PROPOZÍCIE

Zápolenie sv. Urbana

Vinohradnícky oberačkový prekážkový beh

 

Zábavný a súčasne fyzicky náročný beh spojený s prekonávaním prírodných alebo umelých prekážok. Tri úrovne trate vytvorené pre tri vekové skupiny zaručujú zábavu i preverenie fyzických síl účastníkov. Súčasťou akcie je sprievodný program pre najmenších, občerstvenie a ukážka prác vo vinici a vinárstve. Celá súťaž je vedená tematický v spojitosti s históriou a súčasnosťou vinohradníctva a vinárstva v Bratislave. Akcia má byť podujatím pre domácich pretekárov, jej hlavnou úlohou je zábava a zlepšenie vzťahov v susedskej komunite obyvateľov mestských častí Nové Mesto a Rače. Aj keď má akcia komunitný charakter, nevylučuje sa účasť pretekárov z celého Slovenska, či zo zahraničia.

 

Dátum konania

29.9.2018

 

Miesto konania

Areál PD Bratislava – Vinohrady, Račianska 151, Bratislava

 

On-line registrácia do 27.9.2018 20:00 na stránke www.behsity.sk

Registrácia je možná aj na mieste, počas prezentácie bežcov.

 

Prezentácia – prevzatie štartového balíčka a registrácia na mieste

29.9.2018 od 7:30 hod do 30 min pred štartom príslušnej kategórie.

 

Harmonogram

9:00 – 10:00           Štarty detí podľa kategórií

10:00 – 12:00         Štarty juniorov a dospelých

Cca 13:00                Vyhlásenie víťazov

 

Harmonogram podujatia môže byť upravený podľa počtu prihlásených pretekárov!

 

Sprievodný program

Program bude doplnený o pútavé podujatia pre deti aj dospelých

- rodičia vyprešujte deťom hroznovú šťavu

- divadlo na tému práce vo vinohrade, odháňanie škodcov, ošetrovanie viniča

- potiahnutie traktora a iné

 

Pre každého každý účastníka je pripravený bohatý vinársky štartový balíček občerstvenie v podobe gulášu v cieli a ďalšie benefity od partnerov podujatia.

 

Kategórie 

Názov (skratka) Dĺžka       

Počet
prekážok

Štartovné na účet
na mieste

Ročníky
         
Muži (M) 5 km 10 10 Eur / 15 Eur 2002 a menej
Ženy (Z)          5 km 10 10 Eur / 15 Eur 2002 a menej
Juniori do 15 rokov (J15)   5 km 10 5 Eur / 8 Eur 2003 - 2005
Juniori do 15 rokov (J15)   5 km 10 5 Eur / 8 Eur 2003 - 2005
Dievčatá do 12 rokov (D12) 800 m 5 2 Eur / 3 Eur 2006 - 2011
Chlapci do 12 rokov (CH12) 800 m 5 2 Eur / 3 Eur 2006 - 2011
Deti do 6 rokov (6R) 200 m 2 0 Eur 2012 - 2018

 

Platba štartovného na účet do 27.9.2018

IBAN: SK76 0200 0000 0000 0191 8112

Váš variabilný symbol: pridelený na stránke Beh si ty

Špecifický symbol: 29092018

Do poznámky uveďte svoje meno.

 

Úhrada štartovného poplatku je nevratná. Zrušenie registrácie alebo nenastúpenie na preteky z akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobil organizátor preteku, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. Jediný prípad vrátenia štartovného by bol, pokiaľ by organizátor svojim zavinením zmaril možnosť štartu pretekára, resp. účasti v súťaži.

 

Podmienky účasti

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

 

PODMIENKY ON-LINE REGISTRÁCIE

Samostatne sa registrovať na podujatie môžu len osoby od veku 16 rokov. Mladšie osoby môže registrovať na podujatie len ich zákonný zástupca. Podmienkou on-line registrácie na podujatie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení:

-          súhlas s podmienkami portálu Behsity.sk

-          súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Organizátor

PD Bratislava - Vinohrady, IČO: 00190292, Račianska ulica 151, Bratislava 831 53 

 

Sprostredkovatelia spracovania osobných údajov

Časomiera a výsledkový servis: END, spol. s r.o., IČO: 34 120 521, Moravecká 22, Topoľčianky 951 93.

 

Usporiadateľ

OZ Beh si ty, IČO: 50 704 427, Fadruszova 11, Bratislava 841 05

info@behsity.sk

 

 

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
Žiadné záznamy

LogoPD_green

ŠTATISTIKA PRE Zápolenie sv. Urbana


Kategória Počet
Chlapci do 12 rokov 0
Deti do 6 rokov 0
Dievčatá do 12 rokov 0
Juniori do 15 rokov 0
Juniorky do 15 rokov 0
Muži 3
Ženy 0
Celkový počet3
Pohlavie Počet
muž 3
Celkový počet3

Na tento event je už registrácia uzavretá.

Registrácia skončila: 24.08.2018