Žilinský mestský polmaratón 2020


Žilinský mestský polmaratón

6. ročník

 

Usporiadateľ:

Horolezecký klub Salora o.z.

 

Termín:

19.septembra 2020 o 14:00 štart

 

Aktuálne štartovné:

 

19€

  

Miesto:

Žilina, Hlinkovo námestie

 

Prihlášky:

Prihlásiť sa môžete on line na strankach www.behsity.sk

 

Trasa:

2,5km 5km, 10,6km, Polmaratón, Detské behy, Kolobežka 10,6km

 

 

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Stiahnuť v: XLS PDF
(354 prihlásených uživateľov)
Nepriradená platba
VS
Meno
Priezvisko
Kat.
Klub
ŠID
66788 Lenka Cvapkova 5 vt Z +J
66787 Jan Cvapek 1/2M vt M+J
66786 Milan Polacek 1/2M vt M+J
66785 Jana Genčurová 1/2M vt Z
66784 Jozef Urban 1/2M vt M+J
52866 Jana Jadroňová 5 vt Z +J
41990 Peter Tichý 1/2M vt M+J Kysucké Nové Mesto
66780 Beata Tamašiová 10 pz Z+J
66779 Stefan Stefina 5 vt M+J
66778 Sonicka Macejakova 1/2M vt Z
61814 Matúš Vnučák 10 vt M+J Martin
66775 Martin Horvat 1/2M vt M+J
11991 Miroslav Kepencay 10 vt M+J Asseco Running Club
35470 Lubica Horvatova 1/2M vt Z Chorvatsky Grob
37897 Branislav Galba 1/2M vt M+J HRÁME ĎALEJ !!! :-)
66774 Anna Macangova 10 vt Z+J
66773 Mária Muráriková 10 vt Z+J
22739 Gabriela OLEJKOVÁ 1/2M vt Z HRÁME ĎALEJ !!! :-)
60515 Michal Töröttö 10 vt M+J Utekáči
66772 Miroslava lehocká 1/2M vt Z
<< < 1 > >>

PROPOZÍCIE

Žilinský mestský polmaratón

6. ročník

 

Usporiadateľ:

Horolezecký klub Salora o.z.

 

Termín:

19.septembra 2020 o 14:00 štart

 

Miesto:

Žilina, Hlinkovo námestie

 

Prihlášky:

Prihlásiť sa môžete on line na stránkach www.zilina.run  alebo www.behsity.sk

 

online prihlasovanie bude ukončené 09.9.2020 o 23:59 hod.

V  sobotu 19.9.2020 sa bude dať prihlásiť ešte priamo pri prezentácii  do 12:00 hod.

 

Štartová listina bude skontrolovaná, uzatvorená a zverejnená v sobotu 19.9.2020 najneskôr 13:30

 

V sobotu 19.9. po 12:00 pred pretekmi už nebude možné prihlásiť sa ako nový pretekár! Bude možné už len odprezentovať sa, vyzdvihnúť si štartové číslo a balíček

 

Štartovné Polmaratón, 10tka a 5ka aj kolobežky 10,6km aj 2,5km : Pre každého máme dva druhy štartovného:

 

Štartovné NA VLASTNÉ TRIKO - tento typ štartovného zahŕňa:

                                                        štartovné číslo,                                                                                                     

                                                        občerstvenie na trati a v cieli

                                                        šatňu (priestor, na prezlečenie)

                                                        zmeranie času

                                                        tombolový lístok

                                                        reklamný pretekársky balíček

                                                        pasta - ryža párty po preteku

                                                        pamätná medajla


ceny na VLASTNÉ TRIKO                11 € do 31.5. 2020
                                                        14 € do 31. 7. 2020
                                                        19 € do 9.9. 2020
                                                        24 € príchodzí do 12:00 15.9. 2020

 

Štartovné POME ŽILINA - tento typ štartovného zahŕňa okrem balíčku NA VLASTNÉ TRIKO aj oficiálne tričko preteku

 

cena POME ŽILINA                     19 € do 31. 7. 2020
(po tomto termíne nie je možné objednať štartovné POME ŽILINA- dôvod je výroba tričiek)

 

Štafeta:

Dvaja bežci, 2 bežkyne, bežec-bežkyňa: každý účastník štafety beží jedno kolo teda 10,6 km… ( spolu celý polmaratón) Štartovné je rovnaké ako pre jednotlivcov, tzn každý účastník štafety platí jedno štartovné!!!

Štartovné cenové zvýhodnenie - len do 15.8.2019

 

Pre kluby, spolky, združenia, zoskupenia a skupiny - min 10 osôb - Zľava 25% pre každú osobu, skupina nemusí byť nikde oficiálne registrovaná ako klub etc…, informácie k tomuto štartovnému prosíme výlučne do mailu: polmaratonzilina@gmail.com

Pri registrácií sa preukážte platbou, platobným príkazom, výpisom z účtu a pod… platba tohoto druhu štartovného je výlučne spoločná = jedným platobným príkazom

 

Vrátenie štartovného:

Štartovné je nevratné. Je možnost preregistrovať na iné meno, prípadne využit štartovné na nasledujúci ročník.

 

Platba:

Základná platba - pri registrácií on-line platba cez portál Beh si ty

 

Doplnková platba

1. príkazom na účet

IBAN: SK9283300000002501224626

BIC : FIOZSKBAXXX

Štandartný formát účtu: 2501224626/2010
Názov banky: FIO BANKA

Variabilný symbol: 202000

Do poznámky: meno a priezvisko registrujúceho / za koho platí

 

2. poštovou poukážkou typu “H” na adresu: Marek Čelko, Smreková 5,01007 ŽIlina do popisu transakcie (poznámky) vždy uvádzajte svoje meno, celé! (aby sme vás ľahšie identifikovali)

POZOR! Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného nie od dátumu prihlásenia!

 

UPOZORNENIE! Štartovné je nevratné, ale v prípade odhlásenia sa z pretekov je možné využiť štartovné v
nasledujúcom ročníku.

V prípade, že nechcete bežať, môžete si samozrejme vyzdvihnúť balíček, budete však klasifikovaný ako DNF (DO NOT FINISHED), v taktomto prípade však nie je nárok na presun štartovného…

 

Ubytovanie:
Usporiadateľ nezabezpečuje oficiálne spoločné ubytovanie.

 

Šatne:
Prenosné šatne (stany) v blízkosti štartu a cieľa

 

Stravovanie:
Po ukončení pretekov plnohodnotná, pasta - ryža party v blízkosti štartu a cieľa

 

Prezentácia:
19. 9. 2020 - 10:00 - 12:00 hod.!!! - na HLINKOVOM Námestí
V sobotu 19.9. možnosť prihlásiť sa na mieste preteku len do 12:00

Možnosť objednsať si požičanie kolobežiek.  Max 50 kusov kolobežiek na požičanie.

Obmedzenie  počtu kolobežkárov- 100 osôb

Obmedzenie počtu bežcov: 750 osôb

 

Čipy a meranie časov:
Pri prezentácii každý pretekár dostane so štartovým číslom aj identifikačný čip, pomocou ktorého mu bude zmeraný čas.
ČIP už je pripnutý v štartovom čísle, bez čísla nie je možné čas zmerať, čip je pre každého jedinečný. Bez zálohy.
Podľa vzdialenosti, ktorú ste si zvolili pri registrácií Vám je pridelený čip a číslo

Výsledkový a prezentačný servis zabezpečuje www.casomierapt.sk

 

Program:

12:30- Detské behy - registrácia len na mieste preteku 10:00-12:00 v stánku s označenim detské behy
13:00 Slávnostné otvorenie preteku
14:00- Štart  preteku Kolobežiek

14:10 ŠTART  6. ročník Žilinský mestský polmaratón, desiatka a päťka

17:00 Oficiálne vyhlásenie výsledkov 4. ročníku Žilinského mestského polmaratónu a desiatky a päťky

 

TRATE:

Polmaratón 21,097m: certifikovaná trať, bežia sa dve rovnaké kolá (minimálny vek 18rokov)
Desiatka-10,6km: presná polovica trate polmaratónu, jedno kolo (minimálny vek 15rokov a súhlas rodiča)
Päťka -5km : dve koliečka centrom mesta (minimálny vek 14rokov a súhlas rodiča) od 100m -1km

2,5km:  jedno koliečko v meste, pre žiakov, dorastencov, juniorov a dospelých ktorý si chcú zabehnút krásne koliečko mestom..


deti do 5 -13rokov - trate  60-300m

Kolobežky- 10,6 km - jedno koliečko, presná polovica trate polmaratónu

 

Kategórie beh:

M-D- dorastenci podla vekových kategórii Slovenského atletického zväzu

M- J - juniori do 18 rokov (kto v roku 2020 dosiahne 19 rokov je klasifikovaný ako M-M)

M-M - Muži - 19-39 rokov

M-M-40 - Muži 40 - 49 rokov
M-M-50 - Muži 50 - 59 rokov
M-M-60 - Muži 60 a <
Absolútne poradie - Muži

Ž-D- dorastenky podľa vekových kategórii Slovenského atletického zväzu
Ž- J - juniorky do 18 rokov (kto v roku 2020 dosiahne 19 rokov je klasifikovaný ako Ž-Ž)
Ž- Ž - Ženy - 19 -39 rokov
Ž- Ž- 40 - ženy 40 - 49 rokov
Ž- Ž- 50 - ženy 50 - 59 rokov
Ž- Ž- 60 - ženy 60 a <
Absolútne poradie - Ženy

Štafety: zmiešaná, mužská, ženská

 

Kategórie kolobežky:

Juniori a juniorky- do 18 rokov (kto v roku 2020 dosiahne 19 rokov je klasifikovaný v staršej kategórii )

Muži a Ženy- do 44 rokov (kto v roku 2020 dosiahne 45 rokov bude klasifikovaný v staršej kategórii)

Seniori a seniorky: horná veková hranica neobmedzená

 

Ceny:

Vo všetkých disciplínach a kategóriách vecné ceny.
V absolutnom poradí  Muži a ženy - finančné odmeny

1.miesto 150€
2. miesto 130€
3. miesto 100 €

rekord polmaratónu 150 € ( 1:09,29s /1:23,45s...)
rekord 10tky: 50euro (34:55s / 43:35s)

Rekord 5ky: 30euro (19:54s / 20:10s )

 

(finančné odmeny sú len pre bežcov zo Slovenskej a Českej repuliky)

 

Obmedzenia účasti:

Maximálny počet bežcov je 750 osôb.

400 osôb- polmaratón certifikovaná trať

200 osôb- desiatka  (10,6km)

100 osôb- päťka necertifikovaná trať

100 osôb- 2,5 km

50  osob štafeta - 25 štafiet

 

 

Maximálny počet Kolobežkárov je 100 osôb, kolobežky je možné zapožičať cez partnera Dual šport v Žiline- maximálny počet na požičanie je 50 Kolobežiek.

 

 Trať polmaratón: Certifikovaná trať

Trať meria 21097,5 m výškový rozdiel celej trate je cca 120m. Štart aj cieľ Žilinského mestského
polmaratónu je na Hlinkovom námestí v Žiline, beží sa smerom na Štefánikove námestie, k
Mestskému úradu cez Valy a Mariánske námestie k vlakovej stanici von z mesta po Hviezdoslavovej
popod železnicu k Váhu, mostom na druhú stranu a v protismere Váhu až k najbližšiemu mostu,
poza stanicu podpod trať opäť na Hviezdoslavovu a po Národnej do cieľa 10tky a na štart druhého
kola… Orientačná mapa trate, na mape je znázornené 1 kolo (bežia sa dve kolá)

 

Upozornenie:

Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a zúčastňujú sa pretekov
na vlastné nebezpečenstvo.

 

Občerstvovačky:

Občerstvovacie stanice sú na 2.5km  7.5km - 10.5km  12.5km 17.5km a v cieli
k dispozícii je: iontový nápoj Gatorade, voda, minerálka, ovocie, sušienky, keksy, čokoláda,…
Je možné si pripraviť aj vlastné občerstvenie a označiť štartovým číslom, ktoré bude tiež rozvezené
na občerstvovacie stanice. Odovzdať vlastné občerstvenie je nutné do 12.00hod v priestoroch
prezentácie.

 

PODMIENKY ON-LINE REGISTRÁCIE

Samostatne sa registrovať na podujatie môžu len osoby od veku 16 rokov. Mladšie osoby môže registrovať na podujatie len ich zákonný zástupca. Podmienkou on-line registrácie na podujatie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení:

-          súhlas s podmienkami portálu Behsity.sk
-          súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Sprostredkovatelia spracovania osobných údajov

On-line registrácia: Quinta Essentia, s.r.o., IČO: 35 797 215, Fadruszova 11, Bratislava 841 05

On-line platby: 24-pay s.r.o., IČO: 44 002 602, Kálov 356, Žilina 010 01.

 

Informácie:

www.zilina.run
polmaratonzilina@gmail.com
Riaditeľ pretekov:
Tomáš Čelko tel: 00436602775658
Poznámka: organizátor si vyhradzuje právo na zmeny

 

v

v

OFICIÁLNE výsledky


http://polmaraton.zilina.run/vysledky/

ONLINE výsledky

Stiahnuť v: XLS PDF
Por.
Abs.
BiB
Meno
Priezvisko
Čas
Strata
BEH
Žiadné záznamy

 

ŠTATISTIKA PRE Žilinský mestský polmaratón 2020


Kategória Počet
10tka NA VLASTNE TRIKO MUZI + Juniori 49
10tka NA VLASTNE TRIKO ZENY +Juniorky 57
10tka POME ZILINA MUZI +Juniori 8
10tka POME ZILINA ZENY + Juniorky 8
2,5k NA POME ZILINA DORASTENCI a Juniori 0
2,5k NA POME ZILINA DORASTENKY a Juniorky 0
2,5k NA VLASTNE TRIKO DORASTENCI a JUNIORI 3
2,5k NA VLASTNE TRIKO DORASTENKY a Juniorky 1
5tka POME ZILINA MUZI + Juniori 4
5tka POME ZILINA ZENY +Juniorky 1
5tkaNA VLASTNE TRIKO MUZI+ Juniori 22
5tkaNA VLASTNE TRIKO ZENY +Juniorky 31
kolobežka na Vlastne triko seniori muzi juionri 14
kolobežka juniori muzi seniori POME ZILINA 3
kolobežka juniorky zeny seniorky POME ZILINA 0
kolobežka na vlastne triko seniorky zeny juniorky 6
POLMARATON NA VLASTNE TRIKO MUZI+Juniori 108
POLMARATON NA VLASTNE TRIKO ZENY+Juniorky 45
POLMARATON POME ZILINA MUZI+Juniori 19
POLMARATON POME ZILINA ZENY + Juniorky 11
STAFETA- NA VLASTNE TRIKO 1.kolo 4
STAFETA- NA VLASTNE TRIKO 2.kolo 5
STAFETA- POME ZILINA 1.kolo 1
STAFETA- POME ZILINA 2.kolo 1
Celkový počet401
Pohlavie Počet
muž 236
žena 165
Celkový počet401

Na tento event je už registrácia uzavretá.

Registrácia skončila: 15.09.2020